A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Eiropas Parlamenta vēlēšanās?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Iesniegti četri Jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

Iesniegti četri Jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

Cēsu novada pašvaldībā iesniegti četri Jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi atklātam jauniešu iniciatīvu projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” saskaņā ar 2017.gada 28.augusta noslēgto Sadarbības līgumu Nr. P6-13/05 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu, projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001:
  1. Biedrība Atbalsta centrs “Doma”, projekta nosaukums “Tev blakus”;
  2. Biedrība “Dodkepu’’, projekta nosaukums “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste neformālajā izglītībā, izmantojot kamaniņu suņus un kamaņu suņu sporta elementus”, sadarbības partneris Cēsu 2.pamatskola;
  3. Biedrība “Jaunatne par”, projekta nosaukums “Skola dvēselei”, sadarbības partneris Cēsu Pilsētas vidusskola;
  4. Nodibinājums “Pievienotā vērtība”, projekta nosaukums “Pastariņu KODS”, sadarbības partneris Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola. 
Projekta mērķi:
  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
 
Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.
Minimālais priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo īpatsvars, kas iesaistāms projektā, ne mazāk kā 10% no kopējā projektā iesaistīto dalībnieku skaita.
 
Pašlaik notiek iesniegto projektu iesniegumu izvērtēšana, ko veic pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija, pēc projekta iesniedzēja un sadarbības partneru, ja attiecināms, atbilstības kritērijiem un projekta iesnieguma atbilstības kritērijiem. Vērtēšanas komisijas lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīts projekta iesniedzējam pa pastu un uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi, kā arī tiks publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē cesis.lv.

Paldies projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu projekta iesnieguma sagatavošanā!

Informācija par projektu: www.pumpurs.lv

Informāciju sagatavoja: Biruta Dambīte, projekta koordinatore
Publicēšanas datums: 2018. gada 21. novembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt