A  A  A
Lapas karte


Vai Tu gaidi pavasari?
 Skatīt atbildes
Publiskie dokumenti » Saistošie noteikumi » Saistošo noteikumu projekti

» Saistošie noteikumi
» Saistošo noteikumu projekti


Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
(Pievienotie dokumenti ir PDF formātā)

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Papildus informācija Pievienotie dokumenti
Par Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu Nr.__
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas” apstiprināšanu
Izglītības, kultūras un sporta komitejaFinanšu komiteja
22.02.2018.

01.03.2018.
08.03.2018.   saistošie noteikumi 
Par Cēsu novada domes 2018. gada 8.marta saistošo noteikumu Nr. __ „Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’’’ apstiprināšanu Finanšu komiteja 01.03.2018. 08.03.2018.   saistošie noteikumi
Par Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošo noteikumu Nr…. „Grozījumi Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" Dzīvokļu komisija 22.02.2018. 08.03.2018.   saistošie noteikumi
         

 Printēt