A  A  A
Lapas karte


Vai piedalījies 11.novembra pasākumos Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Publiskie dokumenti » Saistošie noteikumi » Saistošo noteikumu projekti

» Saistošie noteikumi
» Saistošo noteikumu projekti


Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
(Pievienotie dokumenti ir PDF formātā)

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Papildu informācija Pievienotie dokumenti
Par Cēsu novada domes 2019. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu.

Finanšu komiteja
 


19.09.2019. 
26.09.2019.  

 
Par Cēsu novada domes 2019. gada ___.septembra saistošo noteikumu Nr. __ „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu. Finanšu komiteja 19.09.2019. 26.09.2019.    
Par Cēsu novada domes 2019.gada ___. septembra saistošo noteikumu Nr.___
“Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu.
Finanšu komiteja 19.09.2019. 26.09.2019.   SN projekts
Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr..... „Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu. Finanšu komiteja 19.09.2019. 26.09.2019.   SN projekts

Lēmuma projekts
 Printēt