A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji Simtgades svinības Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Publiskie dokumenti » Saistošie noteikumi » Saistošo noteikumu projekti

» Saistošie noteikumi
» Saistošo noteikumu projekti


Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
(Pievienotie dokumenti ir PDF formātā)

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Papildu informācija Pievienotie dokumenti
Par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.__ ""Lokālplānojums Saules ielas 13a, 15 un Vilku ielas 14, Cēsīs, Cēsu nov. teritorijai, grozot teritorijas plānojumu" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa",  izdošanu


Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja 


22.11.2018.


 
13.12.2018.   Saistošo noteikumu projekts

Lēmuma projekts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Lokālplānojuma grafiskā daļa

Plānotā satiksmes infrastruktūra

Paskaidrojuma raksts

Ziņojums
par publiskās apspriešanas rezultātiem
           
           
         

 Printēt