A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Publiskie dokumenti » Saistošie noteikumi » Saistošo noteikumu projekti

» Saistošie noteikumi
» Saistošo noteikumu projekti


Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
(Pievienotie dokumenti ir PDF formātā)

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Papildu informācija Pievienotie dokumenti
Par Cēsu novada domes 2019. gada __.________ saistošo noteikumu Nr. ___ ‘’Grozījumi   Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’ apstiprināšanu.
Finanšu komiteja 


21.02.2019.


 
28.02.2019.  SN projekts (PDF) 
Par Cēsu novada domes 2019. gada saistošo noteikumu Nr. __ ‘’Grozījumi  Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”’’ apstiprināšanu. Finanšu komiteja 21.02.2019. 28.02.2019.   SN projekts (PDF)
Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr………
„ Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu ” apstiprināšanu
Izglītības, kultūras un sporta komiteja 14.02.2019. 28.02.2019.    
         

 Printēt