Pasākumu kalendārs
<< Augusts 2016 >>
POTCPSSv.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
A  A  A
Lapas karte


Vai esi gatavs jaunajam mācību gadam?
 Skatīt atbildes
Publiskie dokumenti » Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata dokumentācija

PAZIŅOJUMS PAR CĒSU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2016.-2026.GADAM PIRMĀS REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA REDAKCIJAS NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI
 
Cēsu novada pašvaldība paziņo, ka ar Cēsu novada domes 2016.gada 18.februāra lēmumu Nr.37 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai” tika nolemts Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmo redakciju nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, un Vides pārskatu nodot publiskajai apspriešanai.
 
Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās redakcijas publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 24.marta līdz 2016.gada 25.aprīlim.
 
Vides pārskata publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 24.marta līdz 2016.gada 3.maijam.
 
Publiskās apspriešanas laikā ar Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmo redakciju un Vides pārskatu varēs iepazīties Cēsu novada pašvaldības vestibilā Cēsīs, Bērzaines ielā 5, Vaives pagasta pārvaldes vestibilā, “Kaķukrogs”, Vaives pag., valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_421 un Cēsu novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.cesis.lv sadaļā “Publiskie dokumenti”.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam iesniegt portālā www.geoloatvija.lv vai Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00, pusdienu pārtraukums katru dienu no plkst.12.00 līdz plkst.13.00.

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru trešdienu no plkst.9.00 līdz plkst.11.00 un no plkst.15.00 līdz plkst.17.00 Cēsu novada būvvaldes 212.kabinetā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, tālr.26406119, 64161821, e-pasts: .
 
Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs:

2016.gada 6.aprīlī, plkst.18.00 Vaives pagasta pārvaldes zālē, “Kaķukrogs”, Vaives pag.
 
2016.gada 7.aprīlī un 14.aprīlī, plkst.18.00 Cēsīs, Raunas ielā 4, 2.stāva zālē. 

Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata dokumentācija
 
Grafiskā daļa:
 
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Cēsu pilsēta
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Vaives pagasts
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Cēsu pilsētā
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vaives pagastā
Cēsu pilsētas aizsargjoslas
Vaives pagasta aizsargjoslas
Transporta infrastruktūras plāns
Transporta infrastruktūras plāns. Cēsu pilsēta
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsēta
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsētas centra daļa
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas Vaives pagastā
Dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti. Cēsu pilsēta
Dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti. Vaives pagasts
Cēsu novada ainavu vērtības un riski
Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas. Cēsu pilsēta
Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas. Vaives pagasts
Plānotās teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai Cēsu pilsētā
Ciemu robežas Vaives pagastā

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats


Papildus informācija:

Iesnieguma veidlapas paraugs 
Funkcionālā zonējuma atļauto izmantošanu apkopojums 
Portāla ĢeoLatvija lietošanas pamācība 
 


Printēt