A  A  A
Lapas karte


Vai esi lejupielādējis mobilo lietotni "Cēsis 8911"?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


 


Cēsu novada pašvaldība
aicina darbā
Cēsu 1.pamatskolas direktoru

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam izglītības iestādes vadītāju, kurš spētu veiksmīgi vadīt izglītības iestādes darbu, profesionāli ieviešot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteiktos uzdevumus.

Nepieciešamās kvalifikācijas prasības:
• augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilstoši Izglītības likumā pedagogiem noteiktajām prasībām;
• vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze un praktiskā darba pieredze izglītības vadības jomā (izglītības iestādes vadītājs vai izglītības iestādes vadītāja vietnieks, izglītības iestādes metodiķis vai Izglītības pārvaldes darbinieks, kura amata pienākumos ietilpa izglītības iestāžu darba organizēšana, metodiskais atbalsts vai kontrole);
• rīcībspēja nav ierobežota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.sk, ar tiesas lēmumu nav atņemtas aizgādības tiesības;
• valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• nav fiksēti profesionālās darbības pārkāpumi un ierobežojumi strādāt par pedagogu atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
• citas veiksmīgai amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās prasmes (vadības prasmes, mūsdienām atbilstošas datorprasmes, dokumentu sagatavošanas prasmes, u.tml.) un zināšanas (iestādes darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu ieviešanu).

Mēs Tev uzticēsim:
• plānot un vadīt izglītības iestādi un tās attīstību;
• vadīt un kopējam mērķim motivēt darbiniekus un pedagogus, izglītojamos un viņu likumīgos pārstāvjus;
• radīt labvēlīgu vidi radošai un inovatīvai darbībai, izglītojamo piesaistei un iesaistei;
• nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu;
• nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā un resursu racionālā izmantošanā;
• pārstāvēt iestādes intereses.

Mēs piedāvājam:
• interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstas iestādes vadītāja darbu Cēsīs;
• iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot inovatīvas idejas;
• stabilu atalgojumu (1104 EUR mēnesī );
• sociālās garantijas (t.sk., atvaļinājuma pabalsts 35% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.) un tehnisko nodrošinājumu;

Papildu informācija
Sīkāka informācija par Cēsu 1.pamatskolu ŠEIT.
CV, pieteikuma anketu (ŠEIT) un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtiet uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Cēsu 1.pamatskolas direktors” līdz 2018.gada 10.aprīlim.


Cēsu novada pašvaldība
aicina darbā
Cēsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam atbildīgu, analītiski domājošu, atsaucīgu un uz bērnu tiesību aizsardzību vērstu Bāriņtiesas vadītāju, kam piemīt labas komunikācijas, sadarbības un darba organizēšanas prasmes. Sagaidām, ka spēsi veiksmīgi vadīt Cēsu novada Bāriņtiesas komandu, patstāvīgi pieņemt lēmumus, kā arī rūpēsies par kārtību, precizitāti un kvalitāti darba procesā.

Nepieciešamās kvalifikācijas prasības:
• otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
• apgūta MK noteikumos noteiktā mācību programma;
• pretendents ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, kurš sasniedzis 30 gadu vecumu;
• valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• ir nevainojama reputācija, nav fiksēti profesionālās darbības pārkāpumi un rīcībspēja nav ierobežota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.sk, ar tiesas lēmumu nav atņemtas aizgādības tiesības;
• piemīt citas veiksmīgai amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās prasmes (vadības prasmes, mūsdienām atbilstošas datorprasmes, dokumentu sagatavošanas prasmes, u.tml.) un zināšanas (iestādes darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana u.tml.).

Mēs Tev uzticēsim:
• vadīt Cēsu novada Bāriņtiesas darbinieku komandu;
• sagatavot dokumentu projektus un administratīvās lietas izskatīšanai tiesas un bāriņtiesas sēdēs;
• komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību orientētas attiecības;
• pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

Mēs piedāvājam:
• regulāras un profesionālo kompetenci stiprinošas apmācības;
• atalgojumu atbilstoši 11. mēnešalgu grupai (līdz 1382 EUR) un kvalifikācijas pakāpei;
• sociālās garantijas (t.sk., atvaļinājuma pabalsts 35% no mēnešalgas, naudas balvas par mērķu sasniegšanu, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).

CV, pieteikuma anketu (ŠEIT) un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Bāriņtiesas priekšsēdētājs” līdz 2018.gada 10.aprīlim.Cēsu novada pašvaldība
aicina darbā rūpīgu un atbildīgu
Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juristu

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam pozitīvu, patstāvīgu un uz risinājumu meklēšanu vērstu “likumu pavēlnieku”. Profesionāli ar augstāko izglītību tiesību zinātnē, kas ar savu darbu un zināšanām palīdzēs radīt juridisko pamatu, lai Cēsis taptu vēl skaistākas un sakārtotākas.

Nepieciešamās kompetences:
• Augstākā izglītība tiesību zinātnē;
• Trīs gadu jurista darba pieredze;
• Administratīvo tiesību, Civillikuma, Iepirkumu likuma pārzināšana;
• Pieredze publisko iepirkumu jomā;
• Izcilas latviešu valodas zināšanas;
• Mūsdienām atbilstošas datorprasmes;
• Priekšrocība pretendentiem ar pieredzi iepirkumu veikšanā.

Mēs Tev uzticēsim dokumentu projektu (līgumu, paskaidrojumu, iepirkumu līgumu, lēmumu, iekšējo normatīvo aktu, administratīvo aktu u.c.), kā arī juridisko atzinumu un priekšlikumu sagatavošanu. Tavos pienākumos ietilps arī nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes organizētajiem iepirkumiem un piedalīšanās iepirkumu komisiju darbā.

Mēs piedāvājam:
• darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu;
• profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
• veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.

Atalgojums atbilstoši 11.mēnešalgu grupai (1052 – 1382 eiro) un kvalifikācijas pakāpei. CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “ĪĀP jurists” līdz 2018.gada 2.aprīlīm.


Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” aicina pieteikties uz
APMEKLĒTĀJU CENTRA SPECIĀLISTA
amatu Cēsu Vēstures un mākslas muzejā uz nepilnu darba laiku no 01.05.2018. līdz 31.10.2018.

Piedāvājam darbu brīnišķīgā vietā – Cēsu pilī, vienā no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Latvijā. Ja esat laipns un viesmīlīgs, nebaidieties no darba brīvdienās un svētku dienās, tad aicinām pievienoties mūsu komandai!

Galvenie darba pienākumi:
• Pils apmeklētājiem sniegt informāciju par Cēsu pils kompleksu (Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Viduslaiku pils un Cēsu Izstāžu nams) un veikt šeit sniegto pakalpojumu aktīvu pārdošanu;
• reģistrēt darījumus kases aparātā un veikt kases žurnāla noformēšanu un aizpildīšanu;
• pieņemt un koordinēt pasūtījumus programmām, ekskursijām un  pasākumiem;
• nodrošināt izcilu klientu apkalpošanas servisu;
• veikt Cēsu pils kompleksa apmeklētāju statistikas uzskaiti.

Prasības pretendentam:
• vismaz vidējā izglītība;
• darba pieredze klientu apkalpošanā, viesmīlībā vai tūrismā;
• teicamas latviešu valodas un ļoti labas angļu un vismaz vēl vienas svešvalodas zināšanas (vēlams krievu vai vācu);
• labas datora un biroja tehnikas lietošanas prasmes;
• teicamas komunikācijas prasmes;
• koleģialitāte, atbildības sajūta un precizitāte.

Piedāvājam:
• interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
• bezmaksas aģentūras rīkoto kultūras pasākumu apmeklējumu;
• laipnus un atsaucīgus kolēģus.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukumā 1, vai nosūtīt uz cesis@cesis.lv  līdz 2018. gada 29.martam. Tālrunis informācijai: 27878549.


Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” aicina pieteikties uz
TŪRISMA SPECIĀLISTA
amatu Cēsu Tūrisma informācijas centrā.

Ja esi enerģisks, mīli Cēsis un cilvēkus, vari saprasties pat zīmju valodā un nav nozīmes, kurā nedēļas dienā atpūšaties, tad iespējams tieši Tev jāpievienojas Cēsu Tūrisma informācijas centra komandai, kas sniedz informāciju tūristiem, atbalstu tūrisma uzņēmējiem un rūpējas par tūrisma attīstību un pilsētas tēlu.

Galvenie darba pienākumi:
• informēt iedzīvotājus un viesus par nakšņošanas vietām, pakalpojumiem un atpūtas iespējām, apskates objektiem, kultūras un sporta pasākumiem un tūrisma maršrutiem Cēsīs, apkārtējos novados, Gaujas Nacionālajā parkā un citviet Latvijā klātienē, pa tālruni un e-pastu;
• ievākt un apkopot tūrisma statistikas datus;
• izstrādāt tūrisma materiālus un jaunus tūrisma maršrutus;
• piedalīties mārketinga aktivitātēs un tūrisma piedāvājuma popularizēšanā izstādēs;
• sagatavot informāciju medijiem un sadarbības partneriem;
• informācijas uzturēšana un atjaunošana Cēsu un citās sadarbības partneru interneta vietnēs;
• komunikācija tūrisma informācijas centra uzturētajos sociālo vietņu kontos;
• finanšu operācijas un nodrošināt dokumentu noformēšanu u.c..

Prasības pretendentam:
• profesionālā vidējā izglītība tūrismā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tūrismā, vai nepabeigta otrā līmeņa augstākā izglītība tūrismā, mārketingā vai ekonomikā;
• darba pieredze klientu apkalpošanā, viesmīlībā vai tūrismā;
• teicamas latviešu valodas un ļoti labas angļu un vismaz vēl vienas svešvalodas zināšanas (vēlams krievu vai vācu), mutiski un rakstveidā;
• teicamas datora un biroja tehnikas lietošanas prasmes;
• teicamas komunikācijas prasmes, spēja pieņemt lēmumus, kā arī spēju strādāt komandā;
• iniciatīva, koleģialitāte, atbildības sajūta un precizitāte.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• labus darba apstākļus;
• aktīvu, dinamisku darbu un iespēju realizēt radošas idejas un gūt jaunu pieredzi.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukumā 1, vai nosūtīt uz cesis@cesis.lv līdz 2018. gada 16.martam. Tālrunis informācijai: 29154367.


SIA "Cēsu klīnika" reģ. nr. 44103057729 aicina darbā
Iekšķīgo slimību nodaļas virsmāsu

Prasības:
- 1.līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība māszinībās vai veselības zinātņu jomā;
- sertifikāts vēlams specialitātē;
- precizitāte darba pienākumu veikšanā;
- valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodu likumu;
- prasme strādāt patstāvīgi un komandā;
- prasme strādāt ar datoru (MC Word, Excel)

Darba pienākumi:
- organizēt, vadīt un kontrolēt aprūpes procesus;
- organizēt un vadīt nodaļas personāla darbu;
- pārzināt ar ārstniecības un aprūpes darbu saistītos normatīvos dokumentus.

Klīnika piedāvā:
- vērtīgu pieredzi un dinamisku darbu;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Darba attiecību veids:
- darbs uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks:
- pilna slodze.

Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 2018. gada 1.aprīlim ar norādi “virsmāsa” uz  e-pastu personals[at]cesuklinika.lv, vai pa pastu SIA "Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, tālr. uzziņām: 29405685. Galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane


Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
aicina pievienoties savai komandai
Psihologu

Pretendentam izvirzītās prasības:
• maģistra grāds psiholoģijā;
• labas komunikācijas, klausīšanās prasmes;
• spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
• prasme strādāt komandā;
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas prasmes darbā ar biroja tehniku, datorprasmes: MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Galvenie amata pienākumi:
• sniegt individuālās psihologa atbalsta konsultācijas;
• organizēt un vadīt psiholoģisko atbalsta un pašpalīdzības grupas;
• sagatavot un sniegt atzinumus attiecīgām institūcijām;

Mēs piedāvājam:
• atbildīgu un intensīvu darbu dinamiskā un profesionālā kolektīvā;
• labus darba apstākļus un darbavietu Cēsīs – Bērzaines ielā 16/18;
• darba laiku – darba dienu pēcpusdienās un vakaros;
• atsaucīgu, draudzīgu, profesionālu komandu;
• regulāru un konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• iespēju celt kvalifikāciju;
• darba apvienošanas iespējas.

Amatam motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un apliecinošu izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesūtīt līdz 06.04.2018. plkst.16.00 ar norādi „Vakance – Psihologs” uz e-pastu: soc.ag@cesis.lv vai iesniegt personīgi Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (8.kab.) Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101.


SIA ”CĒSU KLĪNIKA”, Reģ. Nr. 44103057729,

aicina darbā Medicīnas māsu darbam:
• Reanimācijas un anestezioloģijas nodaļā
• Neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļā


Prasības:
- medicīnas māsas izglītība;
- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
- sertifikāts vēlams specialitātē;
- precizitāte darba pienākumu veikšanā;
- valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodu likumu;
- prasme strādāt patstāvīgi un komandā;
- prasme strādāt vēlama vairākos profilos, ja ir intensīvās terapijas, anestezioloģijas un neatliekamās māsas sertifikāts.

Darba pienākumi atbilstoši medicīnas māsu amatu aprakstiem un nodaļu specifikai.

Klīnika piedāvā:
- vērtīgu pieredzi un dinamisku darbu;
- profesionālus un draudzīgus kolēģus;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Darba attiecību veids:
- darbs uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks:
- pilna slodze.

Darba organizācija:
- summētais darba laiks saskaņā ar darba grafiku.

Pieteikties, nosūtot savu Curriculum Vitae (CV), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 2018.gada 1.aprīlim ar norādi “Medicīnas māsa” uz e- pastu ,
vai pa pastu - adrese: SIA „Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101.

Tālr. uzziņām: 29405685 - galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane

Prakse Cēsu novada pašvaldībā

Vēlamies nākt pretī un dot ieguldījumu augstskolu un profesionālo vidusskolu studentiem darba praktisko iemaņu gūšanā.

Sagaidām, ka Tu esi zināšanām bagāts un kārs un ka Tevi nebiedē darbs un komunikācija komandā, kā arī izaicinājumi un jaunu risinājumu meklēšana.

Pirms mēs pieņemam lēmumu Tevi uzaicināt praksē, mums būtu svarīgi Tevi mazliet iepazīt, tādēļ motivācijas vēstulē norādi:
- izglītības iestādi un kursu
- kādēļ izvēlies Cēsis
- kādi priekšmeti (vispārīgie un specialitātē) jau apgūti
- kas ir tas, ko vēlies prakses laikā iemācīties, apgūt un redzēt
- cik ilgi (nedēļas) praksē plāno būt
- Tev vēlamais prakses sākuma un beigu laiks (kurā mēnesī
un cik stundas dienā).

Sūti uz e-pastu: prakse@cesis.lvPrintēt