A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


 


Cēsu novada pašvaldība
 
aicina darbā personāla vadītāju
 
 
Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!
 
Mēs meklējam pozitīvu un uz risinājumu atrašanu vērstu personāla vadītāju, kurš vai kura spētu dot ieguldījumu profesionālas komandas veidošanā Cēsu novada pašvaldībā, veicinot pašvaldības darbinieku izaugsmi.
 
Nepieciešamās kompetences:
  • Augstākā izglītība, kas papildināta ar zināšanām dažādu ar nodarbinātību saistītu jautājumu risināšanā;
  • Vismaz 5 gadu pieredze personāla vadībā;
  • Darba likuma un citu ar nodarbinātību saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
  • Ļoti labas komunikācijas un sadarbības organizēšanas prasmes;
  • Mūsdienām atbilstošas datorprasmes.
 
Tev tiks dota iespēja piedalīties personāla politikas pilnveidošanā un īstenošanā, pilnveidot un attīstīt darba izpildes vērtēšanas un darba samaksas sistēmu, kā arī personāla lietvedības sistēmu.
 
Mēs sagaidām, ka Tu sniegsi profesionālus ieteikumus pašvaldības administrācijai personāla vadības jomā un konsultācijas pašvaldības darbiniekiem, sekosi jaunākajām pasaules tendencēm personāla vadībā, spēsi sniegt ieguldījumu pašvaldības darbinieku izaugsmē un attīstībā,  un nodrošināsi personāla lietvedības dokumentu sekmīgu apriti.
 
Mēs piedāvājam:
  • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai (1052 - 1382 eiro) un kvalifikācijas pakāpei;
  • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
  • veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.
 
CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Personāla vadītājs” līdz 2018.gada 8.augustam.Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
aicina pievienoties savai komandai
Psihologu

Pretendentam izvirzītās prasības:
• maģistra grāds psiholoģijā;
• labas komunikācijas, klausīšanās prasmes;
• spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
• prasme strādāt komandā;
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas prasmes darbā ar biroja tehniku, datorprasmes: MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Galvenie amata pienākumi:
• sniegt individuālās psihologa atbalsta konsultācijas;
• organizēt un vadīt psiholoģisko atbalsta un pašpalīdzības grupas;
• sagatavot un sniegt atzinumus attiecīgām institūcijām;

Mēs piedāvājam:
• atbildīgu un intensīvu darbu dinamiskā un profesionālā kolektīvā;
• labus darba apstākļus un darbavietu Cēsīs – Bērzaines ielā 16/18;
• darba laiku – darba dienu pēcpusdienās un vakaros;
• atsaucīgu, draudzīgu, profesionālu komandu;
• regulāru un konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• iespēju celt kvalifikāciju;
• darba apvienošanas iespējas.

Amatam motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un apliecinošu izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesūtīt līdz 27.07.2018. plkst.16.00 ar norādi „Vakance – Psihologs” uz e-pastu: soc.ag@cesis.lv vai iesniegt personīgi Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” (8.kab.) Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101.

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā
izglītības satura un kvalitātes vadītāju

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam izglītības satura un kvalitātes vadītāju, kurš vai kura spētu veiksmīgi vadīt procesus augstas izglītības kvalitātes nodrošināšanai Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs.

Nepieciešamās kvalifikācijas prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība;
• vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze un praktiskā darba pieredze izglītības vadības jomā (izglītības iestādes vadītājs vai izglītības iestādes vadītāja vietnieks, izglītības iestādes metodiķis vai Izglītības pārvaldes darbinieks, kura amata pienākumos ietilpa izglītības iestāžu darba organizēšana, metodiskais atbalsts vai kontrole);
• ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
• izpratne par kompetencēs balstīta satura ieviešanu izglītībā;
• labas komandas darba un vadības prasmes;
• ļoti labas komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
• mūsdienām atbilstošas datorprasmes.

Mēs Tev uzticēsim:
• izstrādāt sistēmu pastāvīgai pedagogu kvalifikācijas celšanai un tālākizglītībai;
• konsultēt izglītības iestāžu administrāciju par pedagogu kvalitātes novērtējumu un mācību procesa kvalitātes uzlabošanu;
• izstrādāt un ieviest atbalsta sistēmu izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem un talantīgiem izglītojamiem;
• izstrādāt un vadīt metodiskā darba sistēmu novadā mācību jomās.
• izveidot un koordinēt atbalsta sistēmu sadarbībai starp skolām, vecākiem, uzņēmumiem, NVO, kultūras un citām organizācijām;
• sistemātiski un mērķtiecīgi informēt sabiedrību par laikmetīgas izglītības saturu un formām.

Mēs piedāvājam:
• interesantu un dinamisku izglītības procesu vadītāja darbu Cēsīs;
• iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot inovatīvas idejas;
• stabilu atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai (1052 - 1382 eiro) un kvalifikācijas pakāpei;;
• sociālās garantijas (t.sk., atvaļinājuma pabalsts 35% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.) un tehnisko nodrošinājumu.

CV, motivācijas vēstuli un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtiet uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Izglītības satura un kvalitātes vadītājs” līdz 2018.gada 27.jūlijam.


Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” aicina pieteikties pastāvīgā darbā uz
TŪRISMA SPECIĀLISTA amatu
Cēsu Tūrisma informācijas centrā.

Ja esi enerģisks, mīli Cēsis un cilvēkus, vari saprasties pat zīmju valodā un Tev nav nozīmes, kurā nedēļas dienā ir atpūta, tad iespējams Tev jāpievienojas Cēsu Tūrisma informācijas centra darbiniekiem! Būsi tas, kurš mūsu komandā sniedz informāciju tūristiem un atbalstu tūrisma uzņēmējiem, kā arī rūpējas par publikācijām interneta vidē un pilsētas tēlu.

Galvenie darba pienākumi:
• informēt iedzīvotājus un viesus par nakšņošanas vietām, pakalpojumiem un atpūtas iespējām, apskates objektiem, kultūras un sporta pasākumiem un tūrisma maršrutiem Cēsīs, apkārtējos novados, Gaujas Nacionālajā parkā un citviet Latvijā klātienē, pa tālruni un e-pastu;
• ievākt un apkopot tūrisma statistikas datus;
• piedalīties tūrisma materiālu un jaunus tūrisma maršrutu izstrādē;
• sagatavot informāciju medijiem un sadarbības partneriem;
• informācijas uzturēšana un atjaunošana Cēsu un citās sadarbības partneru interneta vietnēs;
• komunikācija tūrisma informācijas centra uzturētajos sociālo vietņu kontos;
• veikt suvenīru tirdzniecību, reģistrēt finanšu operācijas kases aparātā un nodrošināt dokumentu noformēšanu.

Prasības pretendentam:
• profesionālā vidējā izglītība vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tūrismā, vai otrā līmeņa augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs;
• vēlama darba pieredze klientu apkalpošanā, viesmīlībā vai tūrismā;
• teicamas latviešu valodas, ļoti labas angļu un vismaz vēl vienas svešvalodas zināšanas (vēlams krievu vai vācu) mutiski un rakstveidā;
• teicamas datora un biroja tehnikas lietošanas prasmes;
• teicamas komunikācijas prasmes, spēja pieņemt lēmumus, cilvēkmīlestība, kā arī spēja strādāt komandā;

Piedāvājam:
• atbildīgu darbu biroja apstākļos un komandējumus;
• atalgojums 650,00EUR pirms nodokļu nomaksas;
• aģentūras rīkoto kultūras pasākumu bezmaksas apmeklējumu;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• aktīvu, dinamisku vidi, iespēju satikt cilvēkus no visas pasaules, realizēt radošas idejas un gūt jaunu pieredzi.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukumā 1, vai nosūtīt uz cesis@cesis.lv  līdz 2018. gada 20.jūlijam. Tālrunis informācijai: 29154367.

Prakse Cēsu novada pašvaldībā

Vēlamies nākt pretī un dot ieguldījumu augstskolu un profesionālo vidusskolu studentiem darba praktisko iemaņu gūšanā.

Sagaidām, ka Tu esi zināšanām bagāts un kārs un ka Tevi nebiedē darbs un komunikācija komandā, kā arī izaicinājumi un jaunu risinājumu meklēšana.

Pirms mēs pieņemam lēmumu Tevi uzaicināt praksē, mums būtu svarīgi Tevi mazliet iepazīt, tādēļ motivācijas vēstulē norādi:
- izglītības iestādi un kursu
- kādēļ izvēlies Cēsis
- kādi priekšmeti (vispārīgie un specialitātē) jau apgūti
- kas ir tas, ko vēlies prakses laikā iemācīties, apgūt un redzēt
- cik ilgi (nedēļas) praksē plāno būt
- Tev vēlamais prakses sākuma un beigu laiks (kurā mēnesī
un cik stundas dienā).

Sūti uz e-pastu: prakse@cesis.lvPrintēt