A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Latvijas Uzvaras dienas pasākumus Cēsīs 22.jūnijā?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Vakances

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


 
Cēsu novada pašvaldība aicina darbā
SIA “Vidzemes koncertzāle”
valdes locekli


Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, vadot unikālu nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu kultūras centru – Vidzemes koncertzāli “Cēsis” – tad pievienojies mūsu profesionāļu komandai!

Tev tiks dota iespēja vadīt koncertzāles kolektīvu un attīstības mērķu izvirzīšanu, to īstenošanas plānošanu un uzdevumu izpildi, kā arī nodrošināt piešķirto un piesaistīto līdzekļu tiesisku un lietderīgu izmantošanu.

Mēs sagaidām, ka Tev ir nevainojama reputācija, stratēģiska, uz attīstību un rezultātu sasniegšanu vērsta domāšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, labas darba organizācijas un vadīšanas prasmes, labas sadarbības veicināšanas un komunikācijas prasmes.

Mēs meklējam mērķtiecīgu un radošu SIA “Vidzemes koncertzāle” valdes locekli, kurš vai kura ir ar:
• spējām vadīt tās komandu, attīstību un palīdzēs nostiprināt Cēsis uz pasaules kultūras kartes, kā arī nodrošinās koncertzāles darbības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu (2014-2024);
• ar augstāko izglītību un vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā;
• pieredzi stratēģiskā plānošanā, administratīvajā darbā un iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un to izpildes uzraudzībā;
• pieredzi iepirkumu organizēšanā un iepirkumu komisiju darbā;
• ļoti labām saskarsmes un publiskās uzstāšanās prasmēm;
• ļoti labām latviešu un angļu valodas zināšanām.

Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze uzņēmējdarbībā un/vai starptautiskā vidē un/vai lielu projektu vadībā un citu svešvalodu zināšanas.

Mēs piedāvājam:
• Aizraujošu darbu Latvijas skaistākās pilsētas centrā ar skaidri definētu atalgojumu – 1255 eiro bruto;
• Neatkarību lēmumu pieņemšanā;
• Profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
• Veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam.

CV un pieteikuma vēstuli, kurā izklāsti savas spējas un motivāciju strādāt SIA „Vidzemes koncertzāle” valdē, ieskicējot gan līdzšinējos sasniegumus, gan, Tavuprāt, galvenos darbības virzienus, lai sasniegtu SIA “Vidzemes koncertzāle” mērķus, sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Vidzemes koncertzāles valde” līdz 2018.gada 27.jūnijam.

Mēs sazināsimies ar pretendentiem, kuru izglītība, profesionālā pieredze un motivācija būs visatbilstošākā sludinājumā noteiktajām.SIA ”CĒSU KLĪNIKA”, Reģ. Nr.44103057729, aicina darbā
Māsu palīgus/ sanitārus darbam:
- Ķirurģijas nodaļā
- Iekšķīgo slimību nodaļā

Prasības māsu palīgam:
- jābūt reģistrētam LR Ārstniecības personu reģistrā;

Darba pienākumi:
- aprūpe pacientiem ar dažādām saslimšanām;

Klīnika piedāvā:
- vērtīgu pieredzi un dinamisku darbu;
- profesionālus un draudzīgus kolēģus;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

Darba attiecību veids:
- darbs uz noteiktu laiku;

Darba laiks:
- maiņu darbs saskaņā ar darba grafiku;

Darba organizācija:
- summētais darba laiks;

Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus līdz 2018.gada 1.jūlijam ar norādi “māsu palīgs/sanitārs” uz  e- pastu personals@cesuklinika.lv, vai pa pastu - adrese: SIA
- "Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, tālr. uzziņām: 29405685 -galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - GruntmaneSIA "Cēsu klīnika"
aicina darbā
Operāciju māsu darbam Operāciju blokā ar sterilizācijas nodaļu
 
Prasības:
- medicīnas māsas izglītība;
- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
- sertifikāts vēlams  specialitātē;
- precizitāte darba pienākumu veikšanā;
- valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodu likumu;
- prasme strādāt patstāvīgi un komandā;

Darba pienākumi atbilstoši operācijas māsas amatu aprakstam

Klīnika piedāvā:
- vērtīgu pieredzi un dinamisku darbu;
- profesionālus un draudzīgus kolēģus;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Darba attiecību veids:
- darbs uz nenoteiktu laiku

Darba laiks:
- nepilna slodze

Darba organizācija:
- summētais darba laiks

Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus  līdz 2018.gada 1.jūjijam  ar norādi “medicīnas māsa” uz e-pastu personals@cesuklinika.lv, vai pa pastu - adrese: SIA
-  "Cēsu klīnika", Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, tālr. uzziņām: 29405685 - galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane

Prakse Cēsu novada pašvaldībā

Vēlamies nākt pretī un dot ieguldījumu augstskolu un profesionālo vidusskolu studentiem darba praktisko iemaņu gūšanā.

Sagaidām, ka Tu esi zināšanām bagāts un kārs un ka Tevi nebiedē darbs un komunikācija komandā, kā arī izaicinājumi un jaunu risinājumu meklēšana.

Pirms mēs pieņemam lēmumu Tevi uzaicināt praksē, mums būtu svarīgi Tevi mazliet iepazīt, tādēļ motivācijas vēstulē norādi:
- izglītības iestādi un kursu
- kādēļ izvēlies Cēsis
- kādi priekšmeti (vispārīgie un specialitātē) jau apgūti
- kas ir tas, ko vēlies prakses laikā iemācīties, apgūt un redzēt
- cik ilgi (nedēļas) praksē plāno būt
- Tev vēlamais prakses sākuma un beigu laiks (kurā mēnesī
un cik stundas dienā).

Sūti uz e-pastu: prakse@cesis.lvPrintēt