A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji Simtgades svinības Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


 
 Cēsu 1.pamatskola aicina darbā

sociālo pedagogu
ar 2018. gada 1.decembri
uz noteiktu laiku, 0,5 slodze
Prasības:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija vai augstākā izglītība un sociālā darbinieka kvalifikācija, ja studiju programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistītie studiju kursi vismaz sešu kredītpunktu jeb 240 stundu apjomā.
 • prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
 • labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās savas kompetences ietvaros;
 • spēja strādāt stresa apstākļos;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties normatīvo aktu prasībās.
 
Galvenie amata pienākumi:
 • Apzināt izglītojamo mērķgrupas sociālajam darbam, veikt sociālpedagoģisko darbu ar izglītojamajiem.
 • Plānot savu darbu patstāvīgi, izstrādāt gada darba plānu, saskaņot to ar izglītības iestādes direktoru.
 • Sadarboties ar klašu audzinātājiem, izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, nodrošināt abpusēju informācijas apmaiņu.
 • Veikt individuālas un grupu pārrunas ar izglītojamajiem un izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī sniegt konsultācijas skolotājiem sociālpedagoģiskajos un sociālajos jautājumos.
 • Sadarboties ar dažādiem dienestiem un institūcijām (sociālajiem, juridiskajiem, medicīnas, psiholoģijas, pedagoģijas u.c.) bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
 • Piedalīties izglītības iestādes atbalsta komandas darbā.
 • Ievērot konfidencialitāti profesionālajā darbībā.
Iesniedzamie dokumenti:
 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV).
Piedāvājam:
 • atalgojumu par 0,5 amata likmēm 355 euro (pirms nodokļu nomaksas);
 • iespēju plānot darba laiku, savienojot to ar darbu citur;
 • draudzīgu kolektīvu;
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un praktisko pieredzi;
 • kolēģu atbalstu.
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018.gada 15.novembrim.

Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Cēsu 1. pamatskolas lietvedībā Gaujas ielā 17, Cēsīs vai sūtīt uz e-pastu:  ar norādi “Sociālā pedagoga vakancei”.

Detalizētāku informāciju var saņemt pa tālruni 29441383.

Informējam, ka visa saņemtā informācija un personas dati tiks izmantoti tikai pretendentu atlases veikšanai un pēc to izvērtēšanas tiks iznīcināti.
 

Prakse Cēsu novada pašvaldībā

Vēlamies nākt pretī un dot ieguldījumu augstskolu un profesionālo vidusskolu studentiem darba praktisko iemaņu gūšanā.

Sagaidām, ka Tu esi zināšanām bagāts un kārs un ka Tevi nebiedē darbs un komunikācija komandā, kā arī izaicinājumi un jaunu risinājumu meklēšana.

Pirms mēs pieņemam lēmumu Tevi uzaicināt praksē, mums būtu svarīgi Tevi mazliet iepazīt, tādēļ motivācijas vēstulē norādi:
- izglītības iestādi un kursu
- kādēļ izvēlies Cēsis
- kādi priekšmeti (vispārīgie un specialitātē) jau apgūti
- kas ir tas, ko vēlies prakses laikā iemācīties, apgūt un redzēt
- cik ilgi (nedēļas) praksē plāno būt
- Tev vēlamais prakses sākuma un beigu laiks (kurā mēnesī
un cik stundas dienā).

Sūti uz e-pastu: prakse@cesis.lvPrintēt