A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


 
 


Cēsu novada pašvaldība aicina darbā
PEDAGOGU - KARJERAS KONSULTANTU

Cēsu novada pašvaldība  aicina darbā pedagogu karjeras konsultantu darbam Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā no 2019.gada 1.marta līdz 2020.gada 31.augustam Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai

Galvenie darba pienākumi:
• darbs projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā;
• dokumentu sagatavošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai;
• karjeras atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana;
• informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlē;
• individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem;
• sadarbība ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos;
• izpētes un metodisko darbu veikšana;
• dalība profesionālās pilnveides pasākumos u.c.

Papildu informācija:
• darba slodze – uz nepilnu darba laiku, līdz 16,4 stundām nedēļā.

Iesniedzamie dokumenti:
• dzīves un darba apraksts (CV);
• pieteikuma vēstule;
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Prasības pretendentam:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
• labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
• labas saskarsmes iemaņas, iniciatīva un radoša domāšana.

Pieteikšanās termiņš līdz 2019.gada 25.februārim, nosūtot dokumentus elektroniski uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi "Pedagogs karjeras konsultants”, tālrunis informācijai 64161822.Cēsu novada pašvaldība aicina darbā uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāju

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru aicinām darbā pozitīvu un uz risinājumu atrašanu vērstu uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāju, kurš vai kura spētu dot ieguldījumu  Cēsu novada uzņēmējdarbības vides attīstībā. 

Nepieciešamās kompetences:
Augstākā izglītība (vēlams biznesa vadības/ekonomikas/menedžmenta jomā);
Praktiskā darba pieredze vismaz 3 gadi uzņēmējdarbībā un/vai ar uzņēmējdarbības vides attīstību saistītā jomā;
Vēlama projektu vadīšanas un ieviešanas pieredze;
Zināšanas uzņēmējdarbības vides attīstības jomā;
Investīciju projektu sagatavošanas prasmes;
Pamata zināšanas publiskā sektora pārvaldībā;
Zināšanas darbā ar ES un citu finansējuma avotu līdzekļu piesaisti;
Ļoti labas komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, mūsdienām atbilstošas datorprasmes.

Tev tiks dota iespēja piedalīties Cēsu novada uzņēmējdarbības vides attīstībā, veidojot Cēsu novadu par atraktīvu vietu uzņēmējdarbībai un investīciju piesaistei. Ņemot vērā Cēsu novada atvērtību inovācijām, Tev būs iespēja īstenot dažādas idejas un projektus, lai veicinātu uzņēmējdarbību 21. gadsimta apstākļos.

Mēs sagaidām, ka Tu strādāsi investīciju piesaistē Cēsu novadam, sadarbosies ar Cēsu novada uzņēmējiem un būsi aktīvs Cēsu uzņēmējdarbības vides attīstības politikas izstrādē un ieviešanā. Mēs redzam, ka Tu esi uz sadarbību vērsts profesionālis, ka ir gatavs organizēt dažādas drosmīgas aktivitātes un ambiciozas idejas uzņēmējdarbības attīstībai.

Mēs piedāvājam:
Darbu pusslodzē Cēsu novada pašvaldībā un vienlaicīgi pusslodzē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā.
Darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu atbilstoši 11. mēnešalgu grupai (1052 - 1382 eiro) un kvalifikācijas pakāpei;
Profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
Veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.
 
LTRK Reģionālās nodaļas vadītāju (Cēsīs)

Darba pienākumi:
Vadīt LTRK reģionālo nodaļu
Sadarbība ar esošajiem un potenciālajiem LTRK biedriem
Organizēt pasākumus, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu  reģionā
Pārstāvēt LTRK biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizēt uzņēmējdarbību veicinošus un biedriem saistošus pasākumus

Prasības kandidātēm/-tiem:
Augstākā izglītība
Teicamas latviešu, labas krievu un ļoti labas angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos
Ļoti labas datorzināšanas (MS Office)
Izcilas komunikatīvās un organizatoriskās prasmes

LTRK piedāvā:
Darbu ar mūsu biedriem – Latvijas uzņēmumiem
Karjeras izaugsmes iespējas
Konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu
Labus darba apstākļus, pretimnākošus kolēģus un vadību.

CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītājs” līdz 2019.gada 15.februārim.

Prakse Cēsu novada pašvaldībā

Vēlamies nākt pretī un dot ieguldījumu augstskolu un profesionālo vidusskolu studentiem darba praktisko iemaņu gūšanā.

Sagaidām, ka Tu esi zināšanām bagāts un kārs un ka Tevi nebiedē darbs un komunikācija komandā, kā arī izaicinājumi un jaunu risinājumu meklēšana.

Pirms mēs pieņemam lēmumu Tevi uzaicināt praksē, mums būtu svarīgi Tevi mazliet iepazīt, tādēļ motivācijas vēstulē norādi:
- izglītības iestādi un kursu
- kādēļ izvēlies Cēsis
- kādi priekšmeti (vispārīgie un specialitātē) jau apgūti
- kas ir tas, ko vēlies prakses laikā iemācīties, apgūt un redzēt
- cik ilgi (nedēļas) praksē plāno būt
- Tev vēlamais prakses sākuma un beigu laiks (kurā mēnesī
un cik stundas dienā).

Sūti uz e-pastu: prakse@cesis.lvPrintēt