A  A  A
Lapas karte


Kāda ir Tava 2018.gada apņemšanās?
Veltīt vairāk laika tuviniekiem un draugiem:
(16%) - 20 balsu
Vairāk lasīt grāmatas:
(7%) - 8 balsu
Vairāk sportot:
(20%) - 24 balsu
Apgūt jaunas iemaņas vai iegūt jaunu kvalifikāciju:
(22%) - 27 balsu
Cits:
(13%) - 16 balsu
Nav jaunas apņemšanās:
(23%) - 28 balsu
Balsu skaits: 123
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


 

SIA "Cēsu klīnika"
aicina darbā
Operāciju māsu darbam Operāciju blokā ar sterilizācijas nodaļu
 
Prasības:
- medicīnas māsas izglītība;
- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
- sertifikāts vēlams  specialitātē;
- precizitāte darba pienākumu veikšanā;
- valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodu likumu;
- prasme strādāt patstāvīgi un komandā;

Darba pienākumi atbilstoši operācijas māsas amatu aprakstam

Klīnika piedāvā:
- vērtīgu pieredzi un dinamisku darbu;
- profesionālus un draudzīgus kolēģus;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Darba attiecību veids:
- darbs uz nenoteiktu laiku

Darba laiks:
- nepilna slodze

Darba organizācija:
- summētais darba laiks

Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus  līdz 2018.gada 1.jūjijam  ar norādi “medicīnas māsa” uz e-pastu personals@cesuklinika.lv, vai pa pastu - adrese: SIA
-  "Cēsu klīnika", Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, tālr. uzziņām: 29405685 - galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane


Cēsu novada pašvaldība
aicina darbā
energopārvaldnieku

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un mēs apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam energopārvaldnieku, kuram uzticēsim organizēt energopārvaldības sistēmas ieviešanu Cēsu novada pašvaldībai piederošajos īpašumos.

Nepieciešamās kvalifikācijas prasības:
• Augstākā tehniskā izglītība ar siltumapgādi vai elektroapgādi saistītā specialitātē;
• Vismaz gada profesionālā pieredze energosistēmu uzturēšanā vai ieviešanā;
• C elektrodrošības kvalifikācijas grupa;
• Teicamas latviešu valodas zināšanas (svešvalodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
• Ļoti labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
• B kategorijas auto vadītāja apliecība;
• Labas iemaņas darbā ar datoru (CV norādiet profesionālās programmas, ar kurām esat strādājis);
• Pieredze energoauditu veikšanā un/vai energopārvaldības sistēmas ieviešanā tiks uzskatītas par priekšrocību.

Mēs sagaidām, ka Tu spēsi nodrošināt energoiekārtu racionālu izmantošanu un drošu darbu pašvaldības īpašumos, kā arī šo iekārtu energoresursu racionālu un energoefektīvu izmantošanu.

Mēs piedāvājam:
• interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstu darbu Cēsīs;
• iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot inovatīvas idejas;
• stabilu atalgojumu (10.mēnešalgu grupa līdz 1287 EUR bruto mēnesī);
• sociālās garantijas (t.sk., atvaļinājuma pabalsts 35% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.) un tehnisko nodrošinājumu.

Savu pieteikumu, CV un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Energopārvaldnieks” līdz 2018.gada 30.aprīlim.Cēsu novada pašvaldība
aicina darbā
būvinženieri – lielo būvprojektu vadītāju

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un mēs apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam būvinženieri, kuram uzticēsim pašvaldības finansēto un līdzfinansēto celtniecības un atjaunošanas darbu projektu izstrādi un būvniecības procesu koordināciju.

Nepieciešamās kvalifikācijas prasības:
• Augstākā inženiertehniskā izglītība;
• Vismaz trīs gadu darba pieredze būvdarbu un būvprojektu vadīšanā;
• Teicamas latviešu valodas zināšanas (svešvalodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
• B kategorijas auto vadītāja apliecība;
• Mūsdienām atbilstošas datorprasmes;
• Ļoti labas komunikācijas un saskarsmes prasmes.

Mēs sagaidām, ka Tu spēsi plānot, analizēt, organizēt un piedāvāt risinājumus inženiertehniskām problēmām, uzņemties tehnisko atbildību par būvniecības projektiem, koordinēt un kontrolēt to būvniecību atbilstoši projektiem un noslēgtajiem līgumiem.

Mēs piedāvājam:
• interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstu darbu Cēsīs;
• iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot inovatīvas idejas;
• stabilu atalgojumu (12.mēnešalgu grupa līdz 1647 EUR bruto mēnesī);
• sociālās garantijas (t.sk., atvaļinājuma pabalsts 35% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.) un tehnisko nodrošinājumu;

Savu pieteikumu, CV un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Būvinženieris” līdz 2018.gada 30.aprīlim.

Prakse Cēsu novada pašvaldībā

Vēlamies nākt pretī un dot ieguldījumu augstskolu un profesionālo vidusskolu studentiem darba praktisko iemaņu gūšanā.

Sagaidām, ka Tu esi zināšanām bagāts un kārs un ka Tevi nebiedē darbs un komunikācija komandā, kā arī izaicinājumi un jaunu risinājumu meklēšana.

Pirms mēs pieņemam lēmumu Tevi uzaicināt praksē, mums būtu svarīgi Tevi mazliet iepazīt, tādēļ motivācijas vēstulē norādi:
- izglītības iestādi un kursu
- kādēļ izvēlies Cēsis
- kādi priekšmeti (vispārīgie un specialitātē) jau apgūti
- kas ir tas, ko vēlies prakses laikā iemācīties, apgūt un redzēt
- cik ilgi (nedēļas) praksē plāno būt
- Tev vēlamais prakses sākuma un beigu laiks (kurā mēnesī
un cik stundas dienā).

Sūti uz e-pastu: prakse@cesis.lvPrintēt