A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti

Projekta nosaukums Finansē-juma avots Izmaksas Projekta realiz. termiņš Kontaktpersona
Eiropas Struktūrfondi
un citi finanšu instrumenti
KOPĀ      
Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ERAF 892 050,00 EUR 1 117 647,06 EUR 05.03.2018.-04.02.2020. Liene Ozoliņa T.64161818 liene.ozolina@cesis.lv
Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta” ERAF 1 094034,06 EUR 1 390 692,00 EUR 2018.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija ERAF 4 761 429.00 EUR 7 414 921.84 EUR 16.01.2018.- 31.12.2021. Liene Ozoliņa T.64161818 liene.ozolina@cesis.lv
Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija” ERAF 1 443 576.00 EUR 2 811 001.61 EUR 06.10.2017.-31.12.2019.   Liene Ozoliņa T.64161818 liene.ozolina@cesis.lv
Degradēto teritoriju revitalizācija  Cēsu novadā I kārta ERAF 563800,35 EUR 637 272,78 EUR 22.05.2017.-22.02.2018 Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Videi draudzīgākā Cēsu iela LVAFA  7500 EUR  10 000 EUR  26.05.2017.- 26.08.2018  Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Dabas  infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
 
ERAF  375458,17 EUR  423 000 EUR  26.05.2017.- 26.08.2018  Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei ESF 163 963.30 EUR 192 898.00 EUR 18.04.2017.-31.12.2019. Sanita Breikša
T.64161818
sanita.breiksa@cesis.lv
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā EKII 923952.57 EUR  1246384. 51 EUR 01.04.2017.-31.12.2017. Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā ERAF 391 615.69 EUR 736 424.07 EUR 18.04.2017.-31.12.2019. Liene Ozoliņa T.64161818 liene.ozolina@cesis.lv
"Eiropas teritoriālā sadarbība”  programmas URBACT III projekts TechTown ERAF 565 836.32 EUR 749 000.93 EUR 14.09.2015-15.03.2016 

06.2016-05.03.2018
Evija Taurene
T.64161818,
evija.taurene@cesis.lv
Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!) LIFE+   150 115  EUR 2014.gads - 2018.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi NVA   9 234,61 EUR 2015.gads Gita Šneidere, T.27835575 gita.sneidere@cesis.lv
Gaujas nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana ERAF 3755,55 EUR   2015.gads Andra Magone
andra.magone@cesis.lvPrintēt