A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”
» Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā


Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām

Projekta mērķis ir potenciālā siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošana, izbūvējot jaunu un ilgtspējīgu enerģētiski pašpietiekamu trīs stāvu ēku 3514,2 kv.m. platībā, nodrošinot izmantoto tehnoloģiju demonstrēšanas iespējas ēkas faktiskās ekspluatācijas apstākļos.
 
Projekta īstenošanai paredzētas šādas aktivitātes:
 • jaunas, zemas enerģijas nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra ēkas būvniecība;
 • zemes siltumsūkņa un granulu apkures katla izbūve;
 • ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve;
 • saules elektrostaciju uzstādīšana;
 • LED apgaismojuma uzstādīšana;
 • virsūdens savākšana un atkārtota izmantošana;
 • automatizētās vadības kontroles sistēmas (BMS) izbūve;
 • 5 elektromobiļu uzlādes punktu izbūve;
Cēsu pašvaldībai piederošajā neapbūvētajā teritorijā Cīrulīšu iela 63 tiks uzbūvēta Cēsu nākotnes tehnoloģiju izziņas centra ēka, kas paredzēta 100100 apmeklētājiem gadā, bet Cīrulīšu ielā 62 un Cīrulīšu ielā 64 Cēsīs, tiks izbūvētas nepieciešamās autostāvvietas. Laukumā tiks ierīkotas 4 abpusējās ātrās elektro automobiļu uzlādes stacijas 8 automašīnām un 1 autobusa uzlādes stacija, kopā 5 stāvvietas 9 transportlīdzekļu vienlaicīgai uzlādei.
 
Nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra ekspozīcija ietvers plašu dabas un inženierzinātņu klāstu - fizika, ķīmija, bioloģija, materiālzinātnes, elektronika, IT, mehatronika, medicīna, enerģētika. Vislielākais uzsvars tiks likts uz kosmosa tēmu. Caur kosmosa tematiku iespējams radīt jauniešiem interesi par tehniskām un dabas zinātnēm, lai nākotnē tie radītu produktus ar augstu pievienoto vērtību. Kosmosa industrija ir viena no straujāk augošajām industrijām pasaulē, kas rada daudzas inovācijas zemes problēmu risināšanai – globālā pozicionēšana, jauni materiāli, globālā komunikācija, utml. Nākotnes tehnoloģiju zinātnes centrā bez pastāvīgās ekspozīcijas notiks dažādi semināri, nodarbības, prezentācijas. Projekta realizācija piesaistīs Cēsu iedzīvotāju un Cēsu tūristu uzmanību un veicinās objekta apmeklējumu, kā arī padarīs Cēsu nākotnes tehnoloģiju izziņas centru par nozīmīgu kultūras un izglītības objektu.
Projekta plānotais energoefektivitātes rādītājs apkurei 12,46 kWh/m2 gadā.

Projekta finansējums
 • enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniedz 12.46 kWh/m2 gadā.
 • Projektam apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas ir ne lielākas par 8 470 000,00 euro.
 • Projektam apstiprinātais EKII finansējums ir ne lielāks par 59,031877 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk par 5 000 000,00 euro.
 • Projektam apstiprinātais Projekta iesniedzēja līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 40,968123 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, t.i., ne mazāk par 3 470 000,00 euro.
 
Projekta īstenošanas ilgums 33 mēneši.
Printēt