A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”
» Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā


Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
 
Programma:
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
 
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir veikt Cīrulīšu ielas posma rekonstrukciju posmā no Pētera ielas līdz Kovārņu ielai 590 m garumā, kā arī Kovārņu ielas posma rekonstrukciju posmā no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai 630 m garumā, atjaunot degradēto teritoriju Cīrulīšos 2,53 ha platībā uzņēmējdarbības attīstībai.
 
Projekta darbības:
Projekta ietvaros paredzēts veikt ielu seguma rekonstrukciju, Cīrulīšu ielas posmā no Pētera ielas līdz Kovārņu ielai un Kovārņu ielas posmā no Līgatnes ielas līdz Cīrulīšu ielai, izbūvējot asfaltbetona segumu, veikt ietvju un veloceliņu izbūvi, izmantojot betona bruģa segumu, veikt ielas lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukciju un apgaismojuma rekonstrukciju. Paredzēts nojaukt Ēku Zīļu ielā 4 un teritoriju iznomāt uzņēmējdarbības attīstībai.
Projekta ieviešanas rezultātā tiks atjaunota degradētā teritorija 2,53 ha platībā Cīrulīšu rajonā, paplašinot uzņēmējdarbību un nodrošinot 22 jaunas darba vietas, nodrošinot atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 1 100 000 EUR apjomā. Kopējās projekta izmaksas ir paredzētas 1 390 692,00 EUR apjomā, no kurām 1 094034,06 EUR ir ERAF līdzfinansējums. 
Printēt