A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”
» Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā


Projekta mērķis ir modernizēt Cēsu Profesionālo vidusskolu, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās vides pieejamību.

Projekta gaitā tiks uzbūvēta dienesta viesnīca ar 120+8 papildus vietām Valmieras ielā 19, Cēsīs, veidojot vienotu mācību kompleksu. Papildus astoņas vietas tiek rastas, lai sasniegtu iznākuma rādītāju - pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā. Mācību procesa modernizācijai un jaunas programmas “Telekomunikāciju tehniķis” ieviešanai tiks iepirktas un uzstādītas iekārtas un nepieciešamais aprīkojums.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 22 gadiem, kuri apgūst kokapstrādes, būvniecības un enerģētikas izglītības programmas un, sākot ar 2018.gadu, apgūs arī telekomunikāciju izglītības programmu. Šī projekta realizēšana ir būtisks ieguldījums Cēsu novada un Vidzemes reģiona izglītības un uzņēmējdarbības veicināšanā, jo skola kvalificētus speciālistus sagatavos atbilstoši darba tirgus prasībām. Projekts ir aktuāls, jo jaunā Telekomunikācijas tehniķa specialitāte ļaus piesaistīt vairāk skolēnu Cēsu Profesionālajai vidusskolai. Nodrošinot dienesta viesnīcas atrašanos blakus skolai, ieguvums būs pabeigts, vienots komplekss, kur labiekārtotā teritorijā pašā pilsētas centrā, piecu minūšu attālumā no stacijas un autoostas atradīsies gan mācību, gan darbnīcu korpusi, gan mūsdienīgi aprīkota viesnīca.

Līdz vienošanās noslēgšanai no 2017.gada maija tiek uzsākta Būvprojekta "Cēsu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 120 audzēkņiem jaunbūve Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā" izstrāde. Projekta īstenošanas laiks ir no 06.10.2017. līdz  2019.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 811 001.61 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 1 698 324.71 EUR, t.sk. ERAF finansējums 1 443 576.00 EUR un nacionālais finansējums 254 748.71 EUR (t. sk. valsts budžeta dotācija pašvaldībām 63 687.17 EUR un Cēsu novada pašvaldības finansējums 191 061.54 EUR).

Projekta vadītāja:
Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas
Projektu koordinatore Sanita Breikša 
tel. 64161818
sanita.breiksa@cesis.lv
Printēt