A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”
» Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabāCēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā

Programma: Emisijas kvotu izsoles instruments (EKII)

Projekta mērķis 
Projekta mērķis ir energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšana Cēsu novada pašvaldības ēkā Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, kas nepieciešami, lai samazinātu būtiskos siltumenerģijas zudumus ēkas konstrukcijās, rezultātā samazinot CO2 emisijas vidē. Norobežojošo konstrukciju elementi ir ar zemu siltumnoturību, ēkas pamati mitri, logi un durvis ir būtisks siltumenerģijas zudumu avots. Esošā ventilācijas sistēma neefektīva. Logu nomaiņa un atjaunošana, cokola siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, ventilācijas sistēmas atjaunošana ļaus ieekonomēt siltumenerģijas patēriņu apkurei.

Projektā paredzēts īstenot šādas darbības:
• ēkas fasādes atjaunošana, cokola siltināšana, pārsegumu un jumta daļēju renovāciju, logu un durvju nomaiņa;
• apkures sistēmas atjaunošana;
• elektroapgādes atjaunošana un iekšējā apgaismojuma nomaiņa uz LED;
• ventilācijas sistēmas atjaunošana un jaunas mehāniskās ventilācijas ar rekuperācijas sistēmu ierīkošana
• neattiecināmās izmaksas:
  o ēkas energosertifikāta sagatavošana (jau veikts līdz projekta iesniegšanai)
  o tehniskā apsekošana, būvdarbu izmaksu tāmes, būvatļaujas, apliecinājuma kartes un paskaidrojuma raksta sagatavošana un saskaņošana (jau veikts līdz projekta iesniegšanai);
  o būvuzraudzība un autoruzraudzība darbu uzraudzība projekta īstenošanas laikā.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis:
Plānotais siltumenerģijas ietaupījums 222 038,00 kWh/gadā;
Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa 26,63 kWh/m2 gadā pēc pārrēķina, ņemot vērā ēkas tilpumu, projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 57 766,63 kgCO2/gadā.
Projektā sasniedzamais mērķis:
1.oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa – vismaz 57 182,14 Kg CO2 /gadā
2) enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniedz 27,55 kW h/ k2 gadā

Kopējās izmaksas: 1246384, 51 EUR

EKII līdzfinansējums: 923952,57 EUR

Printēt