A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Augmented Urbans

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”
» Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā


Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG VA projekts “Augmented Urbans”

 
  Misija "Gauja"
Cēsis aicina cēsniekus un pilsētas viesus doties misijā “Gauja”, lai izzinātu Cīrulīšu un Gaujaslīču teritorijas!

Gaujas krasti ir Cēsu apslēptais dārgakmens. Vai esi gatavs tos atklāt?
Dodies piedzīvojumā, lai izpētītu un atklātu Gauju, un pastāsti mums par saviem atradumiem un sajūtām! Veido savu maršrutu pats, ļaujies nezināmām takām – apmaldīties nevarēsi!  Mērķis – nokļūt līdz Gaujai!

Saņem misijas uzdevumu Tūrisma informācijas centrā Baznīcas ielā 1.
 
Ideju krātuve

Vai Cēsīs var būt kūrorts? Meklē atbildes kopā ar digitālo asistentu - cēsnieku, un pievieno savas idejas digitālajai ideju krātuvei!

Atver 3D karti telefonā vai datorā un atstāj savus komentārus gudrajam čatbotam!

Ideju krātuve izveidota ar mērķi gūt cēsnieku un Cēsu viesu viedokli par Cēsu kūrorta attīstības plāniem un Gaujas apkārtnes izmantošanas iespējām!

Tavas idejas un viedoklis nonāks pie Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānotājiem un tiks iekļauts Cēsu kūrorta un Gaujas apkārtnes teritoriju attīstības plānošanā!Plānoto projekta aktivitāšu laika līnija


Cēsu novada pašvaldība īsteno Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projektu Nr. 155 “Visionary, Participatory Planning and Integrated Management for Resilient Cities” (saīsinājums - „Augmented Urbans”, turpmāk tekstā - Projekts) – “Vizionāra un uz līdzdalību vērsta attīstības plānošana un integrēta pilsētu pārvaldība ilgtspējīgām pilsētām”.


Projekts tiks īstenots no 01.03.2018. līdz 28.08.2021.

Projekta mērķis ir stiprināt telpiskās plānošanas nozari, risinot pilsētvides ilgtspējas jautājumus, kā arī pilsētas noturību pret pēkšņām fiziskās, sociālās un ekonomiskās vides pārmaiņām un to radītajām sekām.

Lai sasniegtu mērķi, Projektā tiks izmantotas sabiedrības un interešu turētāju iesaistes pieeja, kā arī virtuālās realitātes (angliski – virtual reality, VR) un papildinātās realitātes (angliski – augmented urbans, AR) tehnoloģijas.

Cēsu novada pašvaldības uzdevumi Projekta gaitā:
  • izstrādāt Dabas un apstādījumu teritoriju tematisko plānojumu, ņemot vērā gan vietu attīstības potenciālu, gan to piedāvātos ekosistēmu pakalpojumus,
  • rast risinājumus AR/VR tehnoloģiju izmantošanai plānošanā un līdzdalības organizēšanā,
  • veidot vietrades (no angļu valodas – placemaking) intervences projekta pilotteritorijās Cēsu pilsētā;
  • organizēt sabiedrības un interešu turētāju pārstāvju līdzdalību plānojuma izstrādē,
  • organizēt telpiskās plānošanas speciālistu, arhitektu, ainavu arhitektu un citu nozarē nodarbināto iesaistes pasākumus.

Projektā “Augmented Urbans” noteiktas šādas aktivitāšu ieviešanas mērķa teritorijas Cēsu pilsētā:
o Pilsētas parki un skvēri;
o Neizmantotās publiski pieejamās apstādījumu teritorijas pilsētas blīvi apbūvētajās daļās (piemēram, mazo upju graviņas, potenciālie zaļie koridori, jauni parki un skvēri);
o Gaujas upei pieguļošās teritorijas;
o Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka apstādījumu un dabas teritorijas, t.sk. mežu teritorijas.


Projekta partneri:
Helsinku Metropolijas universitāte, Somija | Helsinku pilsētas pašvaldība, Somija| Tallinas pilsētas pašvaldība, Igaunija | Gavlegårdarna, Zviedrija| Cēsu novada pašvaldība, Latvija | Viimsi pašvaldība, Igaunija | Stokholmas Resiliences centrs, Zviedrija| Rīgas plānosānas reģions, Latvija |  Gävles universitāte, Zviedrija | Tallinas universitāte, Igaunija

Projekta finansējums: 218 802.70 EUR, t.sk.,185 982.29 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums
 
 
www.augmentedurbans.eu
facebook / instagram / twitter: @augmentedurbansPrintēt