A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Nr. 5.6.2.0/16/I/001 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā I kārta”

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Videi draudzīgākā Cēsu iela
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Nr. 5.6.2.0/16/I/001 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā I kārta”
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
 
Nr. 5.6.2.0/16/I/001 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā I kārta”
 
Programma:
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
 
Projekta mērķis: veikt Saulrītu, Klints un Peldu ielu rekonstrukciju Cēsu pilsētā, lai veicinātu teritoriju revitalizāciju un uzņēmējdarbības attīstību.
 
Projekta darbības :
Saulrītu ielas rekonstrukcija, izbūvējot ielas seguma konstrukciju un izbūvējot ielas klātni, izbūvēt apgaismes tīklu, paredzot kabeļskapju uzstādīšanu, uzstādot jaunus metāla apgaismes stabus, izbūvējot lietus ūdens kanalizācijas tīklu.
Peldu ielas posma un Klints ielas rekonstrukcija, veicot caurtekas rekonstrukciju Peldu ielā un ielas posma asfaltēšanu. Ielas pamata klātnes izbūve un cietā seguma izbūve Klints ielā.
Projekta pabeigšanas termiņš 2018. gada februāris
Projekta kopējie izdevumi ir 637 272,78 EUR , no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 635 268,00 EUR,  tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 85 % , Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 3,75 %. Cēsu novada pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu EUR 73472,43 EUR


Printēt