A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Uzņēmējdarbības atbalstam paredzētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi viesnīcām un viesu namiem, kuros tiek veikta sabiedriskā ēdināšana

» Atvieglojumi saimnieciskās darbības veikšanai uzceltām vai rekonstruētām ēkām
» Atvieglojumi viesnīcām un viesu namiem, kuros tiek veikta sabiedriskā ēdināšana
» Atvieglojumi par rūpnieciskām ēkām, kurās notiek pamatražošana
» Atvieglojumi īpašumiem, kuros uzsākta komercdarbība
» Atvieglojumi juridiskām personām, kas reģistrētas Komercreģistrā ne ilgāk kā trīs gadus
» Atvieglojumi fiziskām personām, kuru īpašumus nomā komercdarbībai


Fiziskas un juridiskas personas, kurām pieder ēkas, kuru statuss ir viesnīcas ēkas un viesu nami, ja tajās tiek sniegti viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, var pretendēt uz nodokļa atvieglojumu 25% apmērā. 

Lai saņemtu augstāk minētos atvieglojumus, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, norādot konkrēto saistošo noteikumu nr.27 punktu, uz kura pamata pieprasīti atvieglojumi (2.15). Jāiesniedz arī izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu (tā derīga mēnesi pēc izsniegšanas). 

Dokumenti jāiesniedz laikā no 15.augusta līdz 1.novembrim. Atvieglojumus piemēro uz tekošo taksācijas gadu. 

Printēt