A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Uzņēmējdarbības atbalstam paredzētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi par rūpnieciskām ēkām, kurās notiek pamatražošana

» Atvieglojumi saimnieciskās darbības veikšanai uzceltām vai rekonstruētām ēkām
» Atvieglojumi viesnīcām un viesu namiem, kuros tiek veikta sabiedriskā ēdināšana
» Atvieglojumi par rūpnieciskām ēkām, kurās notiek pamatražošana
» Atvieglojumi īpašumiem, kuros uzsākta komercdarbība
» Atvieglojumi juridiskām personām, kas reģistrētas Komercreģistrā ne ilgāk kā trīs gadus
» Atvieglojumi fiziskām personām, kuru īpašumus nomā komercdarbībai


Juridiskas personas, kurām pieder rūpnieciskās ēkas, var pretendēt uz atvieglojumiem 25% apmērā no nodokļa summas, ja ēkās notiek pamatražošana un ja uz taksācijas gada 30.jūniju saglabāta ražošana, ražošanā (pamatkapitālā) iepriekšējā gadā pirms iesnieguma reģistrēšanas ieguldīti ne mazāk kā 14 220 euro, un saglabāti vismaz 75% darba vietu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (tas ir, ja darbinieku skaits nav samazināts par vairāk nekā ceturtdaļu).

Lai saņemtu augstāk minētos atvieglojumus, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, norādot konkrēto saistošo noteikumu nr.27 punktu, uz kura pamata pieprasīti atvieglojumi (2.16.). Jāiesniedz arī izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu (tā derīga mēnesi pēc izsniegšanas).

Dokumenti jāiesniedz laikā no 15.augusta līdz 1.novembrim. Atvieglojumus piemēro uz tekošo taksācijas gadu.


Printēt