A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Uzņēmējdarbības atbalstam paredzētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi juridiskām personām, kas reģistrētas Komercreģistrā ne ilgāk kā trīs gadus

» Atvieglojumi saimnieciskās darbības veikšanai uzceltām vai rekonstruētām ēkām
» Atvieglojumi viesnīcām un viesu namiem, kuros tiek veikta sabiedriskā ēdināšana
» Atvieglojumi par rūpnieciskām ēkām, kurās notiek pamatražošana
» Atvieglojumi īpašumiem, kuros uzsākta komercdarbība
» Atvieglojumi juridiskām personām, kas reģistrētas Komercreģistrā ne ilgāk kā trīs gadus
» Atvieglojumi fiziskām personām, kuru īpašumus nomā komercdarbībai


Tāpat atvieglojumus 50% apmērā var iegūt juridiskas personas, kas veic komercdarbību, ir reģistrētas Komercreģistrā ne ilgāk kā trīs gadus, un ir radījušas vismaz trīs jaunas darbavietas.

Lai saņemtu šos atvieglojumus, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts saistošo noteikumu punkts, uz kura pamata atvieglojumi pieprasīti (2.21.). Jāiesniedz arī izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu (tā derīga mēnesi pēc izņemšanas) un Komersanta reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.

Printēt