A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Uzņēmējdarbības atbalstam paredzētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi īpašumiem, kuros uzsākta komercdarbība

» Atvieglojumi saimnieciskās darbības veikšanai uzceltām vai rekonstruētām ēkām
» Atvieglojumi viesnīcām un viesu namiem, kuros tiek veikta sabiedriskā ēdināšana
» Atvieglojumi par rūpnieciskām ēkām, kurās notiek pamatražošana
» Atvieglojumi īpašumiem, kuros uzsākta komercdarbība
» Atvieglojumi juridiskām personām, kas reģistrētas Komercreģistrā ne ilgāk kā trīs gadus
» Atvieglojumi fiziskām personām, kuru īpašumus nomā komercdarbībai


Nodokļa atvieglojumus 50% apmērā var iegūt juridiskas personas, kas ne ātrāk kā pēc 2011.gada 1.janvāra sev piederošā nekustamajā īpašumā Cēsu novadā uzsākušas savu komercdarbību (izņemot vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību), izveidojot vismaz 20 darba vietas.

Atvieglojumus var iegūt uz trīs gadiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, tas ir, kad objekts atzīts par piemērotu tajā paredzētās komercdarbības veikšanai. 

Lai saņemtu augstāk minētos atvieglojumus, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, norādot konkrēto saistošo noteikumu nr.27 punktu, uz kura pamata pieprasīti atvieglojumi (2.17.). Jāiesniedz arī izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu (tā derīga mēnesi pēc izsniegšanas).

Printēt