A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Uzņēmējdarbības atbalstam paredzētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi fiziskām personām, kuru īpašumus nomā komercdarbībai

» Atvieglojumi saimnieciskās darbības veikšanai uzceltām vai rekonstruētām ēkām
» Atvieglojumi viesnīcām un viesu namiem, kuros tiek veikta sabiedriskā ēdināšana
» Atvieglojumi par rūpnieciskām ēkām, kurās notiek pamatražošana
» Atvieglojumi īpašumiem, kuros uzsākta komercdarbība
» Atvieglojumi juridiskām personām, kas reģistrētas Komercreģistrā ne ilgāk kā trīs gadus
» Atvieglojumi fiziskām personām, kuru īpašumus nomā komercdarbībai


Fiziskas personas var saņemt nodokļa atvieglojumus 50% apmērā, ja tām piederošo nekustamo īpašumu nomā juridiskas personas, kas veic komercdarbību, ir reģistrētas Komercreģistrā ne ilgāk kā trīs gadus, un ir radījušas vismaz trīs jaunas darbavietas.

Lai saņemtu šos atvieglojumus, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, norādot saistošo noteikumu nr.27 punktu, uz kura pamata atvieglojumi pieprasīti (2.22.), nomas līguma kopija, izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par nomnieka komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu un nomnieka Komersanta reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.

Printēt