A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Citi Cēsu novada iedzīvotājiem pieejami atvieglojumi » Atvieglojumi par īpašumiem, kuriem piekļaujas remontā esoša iela un kuros notiek komercdarbība

» Atvieglojumi personām, kas savā īpašumā veic latvāņu ierobežošanas pasākumus
» Atvieglojumi personām, kuras nesen iegādājušās nekustamo īpašumu Cēsīs un tajā deklarējušās
» Atvieglojumi par īpašumiem, kuriem piekļaujas remontā esoša iela un kuros notiek komercdarbība


Ja fiziskām vai juridiskām personām piederošs nekustamais īpašums, kurš tiek iznomāts vai lietots komercdarbības veikšanai, piekļaujas ielai vai ceļam, kur pašvaldība veic ielas vai ceļa pārbūvi, var saņemt NĪN atvieglojumus 90% apmērā. Atvieglojumus piešķir par laika periodu, kurā notiek ielas vai ceļa pārbūves darbi, ja tie turpinās ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumus, īpašniekam pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kā arī komersanta apliecinājums, ka komercdarbība konkrētās ielas vai ceļa pārbūves darbu laikā nav pārtraukta, un dokuments, kas apliecina, ka īpašumu vai tā daļu lieto komersants.


Printēt