A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi par sabiedriski nozīmīga pakalpojuma nodrošināšanu » Atvieglojumi sabiedriskā labuma organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem

» Atvieglojumi juridiskām personām, kas pašvaldības izglītības iestādēs veic audzēkņu ēdināšanu
» Atvieglojumi sabiedriskā labuma organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem
» Atvieglojumi juridiskām personām, kas nodrošina biedrības darbību personām ar invaliditāti
» Atvieglojumi par sporta ēkām un laukumiem
» Atvieglojumi par zemes gabaliem, uz kuriem tiek celtas dzīvokļu ēkas


Sabiedriskā labuma organizācijas, biedrības, nodibinājumi par tiem nomā nodotu pašvaldības nekustamo īpašumu var saņemt NĪN atvieglojumus 90% apmērā. Šādus pašus atvieglojumus var saņemt arī fiziskas vai juridiskas personas par nekustamo īpašumu vai tā daļu, kuru lieto vai nomā sabiedriskā labuma organizācijas, biedrības, nodibinājumi.

Lai atvieglojumus saņemtu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, sabiedriskā labuma organizācijas vai biedrības statusu apliecinoša dokumenta kopija un nomas līguma kopija.

Printēt