A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi par sabiedriski nozīmīga pakalpojuma nodrošināšanu » Atvieglojumi par zemes gabaliem, uz kuriem tiek celtas dzīvokļu ēkas

» Atvieglojumi juridiskām personām, kas pašvaldības izglītības iestādēs veic audzēkņu ēdināšanu
» Atvieglojumi sabiedriskā labuma organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem
» Atvieglojumi juridiskām personām, kas nodrošina biedrības darbību personām ar invaliditāti
» Atvieglojumi par sporta ēkām un laukumiem
» Atvieglojumi par zemes gabaliem, uz kuriem tiek celtas dzīvokļu ēkas


Fiziskas un juridiskas personas par zemes vienību, uz kuras tiek būvēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un/vai mazstāvu dzīvojamās mājas, kuras iecerētas kā īres nami vai dzīvokļu īpašumi pārdošanai, var pretendēt uz NĪN atvieglojumiem 90% apmērā no zemes nodokļa summas.

Atvieglojumu piešķir ne ilgāk kā uz trīs gadiem, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – tas ir, pēc tam, kad saņemta atļauja faktiski uzsākt būvniecību.

Ja būve tiek nodota ekspluatācijā ātrāk nekā pēc trīs gadiem, tad atvieglojumi beidzas ar nākamo kalendāro mēnesi (no nākamā mēneša pirmā datuma) pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Ja būvdarbi tiek pārtraukti vai apturēti uz ilgāk nekā 12 mēnešiem, atvieglojumus vairs nepiemēro.

Lai saņemtu šos atvieglojumus, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.

Printēt