A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi par sabiedriski nozīmīga pakalpojuma nodrošināšanu » Atvieglojumi juridiskām personām, kas nodrošina biedrības darbību personām ar invaliditāti

» Atvieglojumi juridiskām personām, kas pašvaldības izglītības iestādēs veic audzēkņu ēdināšanu
» Atvieglojumi sabiedriskā labuma organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem
» Atvieglojumi juridiskām personām, kas nodrošina biedrības darbību personām ar invaliditāti
» Atvieglojumi par sporta ēkām un laukumiem
» Atvieglojumi par zemes gabaliem, uz kuriem tiek celtas dzīvokļu ēkas


Juridiskas personas, kuru dalībnieki ir biedrības, kas nodrošina biedrības darbību cilvēkiem ar invaliditāti, sociāli mazaizsargāto un trūcīgo iedzīvotāju grupām, var saņemt NĪN atvieglojumus 90% apmērā no dzīvojamo ēku un to saistīto palīgēku nodokļu summas.

Lai saņemtu šos atvieglojumus, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums un Komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

Printēt