A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi mazāk aizsargātu sociālo grupu atbalstam » Atvieglojumi politiski represētām personām

» Atvieglojumi nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem
» Atvieglojumi personām ar I un II grupas invaliditāti un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajiem
» Atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm
» Atvieglojumi maznodrošinātajiem
» Atvieglojumi politiski represētām personām


Politiski represēta persona par vienīgo īpašumu, kas tai pieder mazāk nekā piecus gadus, un kurā nenotiek saimnieciskā darbība, var saņemt NĪN atvieglojumus 50% apmērā.

Lai saņemtu atvieglojumus, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, represētā apliecības kopija un īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopija.

Printēt