A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi, kas attiecas uz atsevišķām teritorijām Cēsu novadā » Atvieglojumi zemes gabaliem Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā

» Atvieglojumi par zemes gabaliem Rauņa upes liegumā, Dāvida avotu liegumā, Gaujas senielejas liegumā
» Atvieglojumi zemes gabaliem Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā
» Atvieglojumi zemes gabaliem upīšu gravu teritorijās Cēsu pilsētā
» Atvieglojumi īpašumiem vecpilsētā un ar kultūras pieminekļu statusu


Ja Tavs zemes gabals atrodas Cēsu dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā, tajā citi drīkst pārvietoties bez ierobežojumiem un iepriekšējā gadā dabas vai kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā esi ieguldījis ne mazāk kā 142 euro, vari pretendēt uz nodokļa atvieglojumu 70% apmērā.

Nepieciešams iesniegums, kurā aprakstīti veiktie kapitāla rakstura ieguldījumu darbi. Šim iesniegumam jābūt saskaņotam ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļu. Jāiesniedz arī ieguldījumu apliecinoši dokumenti.

Cēsu pilsētas dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti no Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016. - 2026. gadam.


    Materiālam ir informatīva nozīme.
         
 


Printēt