A  A  A
Lapas karte


Vai Tu skaties Olimpiskās spēles?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Kontakti

Cēsu novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrs
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Apmeklētāju apkalpošanas centrs
64161800; Fax:64161801 111
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads
Pieņemšanas laiki:Pirmdien 8.00 – 12.00 un 12.30-18.00
Otrdien 8.00-12.00 un 12.30-17.00
Trešdien 8.00-12.00 un 12.30-17.00
Ceturtdien 8.00-12.00 un 12.30-17.00
Piektdien 8.00-13.00

KASE
Pieņemšanas laiki:
Pirmdien: 10.00-12.00; 13.00-18.00
Otrdien, Trešdien, Ceturtdien: 10.00-12.00; 13.00-17.00
Piektdien: 10.00-13.00


Pieņemšanas laiki dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos

Pirmdien: 10.00 – 12.00 un 12.30-17.30
Trešdien: 10.00-12.00 un 12.30 -16.30
Piektdien: 10.00-12.30

Uzmanību!

No 2018.gada 31.marta Cēsu novada pašvaldība atteiksies no skaidras naudas norēķiniem.

Pēc šī datuma par pakalpojumiem un nodokļiem varēsiet norēķināties ar bankas maksājumu kartēm.

Tuvākā iespēja norēķiniem skaidrā naudā – VAS “Latvijas Pasts” nodaļās Cēsu dzelzceļa stacijā (Stacijas laukums 5, Cēsis) vai Jāņa Poruka ielā 23.

Aicinām izmantot iespēju pakalpojumu un nodokļu apmaksu veikt ērtāk un ātrāk, lietojot internetbankas pakalpojumus.
Rekvizīti
Cēsu novada pašvaldība

Reģ Nr.90000031048
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101

Norēķinu konti
LV51UNLA0004013130835
LV36HABA0001402038837
LV60PARX0002678560017
LV73RIKO0002013105751

Norēķinu konts Latvijas pastā
LV23LPNS0004103445331

Ziedojumu konti
LV82UNLA0050002691901
LV45HABA0551007864646
Vadība
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Jānis Rozenbergs Cēsu novada domes priekšsēdētājs (partija "Vienotība") 64122255 207
Adrese:Skype: cesu.dome
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Otrdienās 16:00 - 18:00
Pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 64122255
Inese Suija – Markova Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece (partija "Vienotība") 205
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 64122255
Andris Mihaļovs Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors 64122272 209
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Pirmdiena 16.00-18.00
Iedzīvotāju pieņemšana Vaives pagasta pārvaldē pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 64122100
Ieva Goba Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja 64127149, m.t.:25440039 208
Pieņemšanas laiki:Ceturtdienās 16:00 - 18:00
Pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 64122255
Irita Ozola administrācijas biroja vadītāja 64122255 206
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads LV-4101 Pieņemšanas laiki:Pirmdienās 9:00 -12:00 13:00 -18:00
Otrdienās 9:00 -12:00 13:00 -18:00
Trešdienās 9:00 -12:00 13:00 -17:00
Ceturtdienās 9:00 -12:00 13:00 -17:00
Piektdienās 9:00 -13:00
Mārtiņš Malcenieks Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos 64122255
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis Pieņemšanas laiki:Pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 64122255
Deputāti Administratīvi juridiskā nodaļa
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Sigita Zvirbule Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja 64161808 201
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Ija Groza Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos 64161807 103
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Zaiga Bērziņa Speciāliste deklarēšanas un privatizācijas jautājumos 64123454 102
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Pirmdien: 10.00–12.00 un 13.00-18.00
Trešdien: 10.00-12.00 un 13.00-17.00
Piektdien: 10.00-13.00
Elīna Sniega juriste- iepirkumu speciāliste 64123855 203
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:TREŠDIENĀS: 9.00-11.00 16.00-17.00
Agita Alksnīte Sekretāre 64161829 308
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:TREŠDIENĀS: 9.00-11.00 16.00-17.00
Valda Švāne Apmeklētāju apkalpošanas centra apmeklētāju konsultante 64161800; Fax:64161801 111
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads LV-4101 Pieņemšanas laiki:Pirmdienās 8:00 -12:00 13:00-18:00
Otrdienās 8:00 -12:00 13:00 -17:00
Trešdienās 8:00 -12:00 13:00 -17:00
Ceturtdienās 8:00 -12:00 13:00 -17:00
Piektdienās 8:00 -13:00
Elisa Janelsiņa Juriste 64123855 202
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:TREŠDIENĀS: 9.00-11.00 16.00-17.00
Ilma Zālīte personāla specialiste 64124571 310
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Iveta Beķere Iepirkumu sekretāre 64123855 203
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:TREŠDIENĀS: 9.00-11.00 16.00-17.00
Jekaterina Jakovska Arhivāre
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Attīstības nodaļa
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Laine Madelāne Attīstības nodaļas vadītāja 64124702 203
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Iepriekš vienojoties
Inta Ādamsone Projektu un vides speciāliste 64161818 309
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Iepriekš vienojoties
Sandra Capare projektu grāmatvede - ekonomiste 64161818 309
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Iepriekš vienojoties
Evija Atvara lauku attīstības speciāliste 26687719 301
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsīs, Cēsu novadā
Kaķukrogs, Vaives pagasts, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Cēsu novada pašvaldībā: trešdienās, 9.00-16.00.
Vaives pagasta pārvaldē: pirmdienās, 13.00-17.00.
Evija Taurene projektu un attīstības speciāliste 64161818 309
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Iepriekš vienojoties
Valdis Nītiņš Speciālists komercdarbības attīstības jautājumos 64161866 311
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Iepriekš vienojoties
Sanita Breikša projektu koordinatore 309
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Iepriekš vienojoties
Saimniecības pārzinis-automašīnas vadītājs
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Jānis Zālītis saimniecības pārzinis- vieglās automašīnas vadītājs 003
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Bāriņtiesa
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Bāriņtiesa 27806030
Adrese:Bērzaines iela 16, Cēsīs
Velga Ķeviņa Bāriņtiesas priekšsēdētāja 64127744, mob.t.26185070 20
Adrese:Bērzaines iela 16, Cēsīs Pieņemšanas laiki:Pirmdienās no 16.00 - 18.00
Otrdienās no 10.00 - 12.00
Trešdienās no 14.00 - 17.00
Ilze Krēsliņa Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 64120956, mob.t. 27806030 26
Adrese:Bērzaines iela 16, Cēsīs Pieņemšanas laiki:Otrdienās no 10.00 - 12.00
Trešdienās no 14.00 - 17.00
Marija Dzalbe Bāriņtiesas locekle 64127891, mob.t. 27806030 25
Adrese:Bērzaines iela 16, Cēsīs Pieņemšanas laiki:Pirmdienās no 16.00 - 18.00
Otrdienās no 10.00 - 12.00
Trešdienās no 14.00 - 17.00
Vaivē:
"Kaķukrogs", Vaives pagasts, Cēsu novads
Pirmdienās no 8.30 - 12.30
Ceturtdienās no 14.00 - 18.00
Renāte Kalniņa Bāriņtiesas loceklis
Drosma Baze Bāriņtiesas sekretāre 64127891 27
Adrese:Bērzaines iela 16, Cēsīs Pieņemšanas laiki:Pirmdienās no 16.00 - 18.00
Otrdienās no 10.00 - 12.00
Trešdienās no 14.00 - 17.00
Aisma Smeile-Stalidzāne bāriņtiesas locekle
Adrese:Bērzaines iela 16, Cēsīs
Būvvalde
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Zaiga Jēkabsone Cēsu novada Būvvaldes vadītāja 28395259; 64161819 213
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdienās- 9.00-11.00 un 15.00-17.00
Rudīte Klāva Teritorijas plānotāja 64161821 212
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdienās- 9.00-11.00 un 15.00-17.00
Jānis Zlaugotnis Arhitekts 29249517 312
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdienās- 9.00-11.00 un 15.00-17.00
Mārtiņš Ulāns Galvenais teritorijas plānotājs 26406119, 64161821 212
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdienās- 9.00-11.00 un 15.00-17.00
Uģis Dančauskis Būvinspektors 64161823, 25665638 307
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Otrdienās – no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00
Trešdienās- 9.00-11.00 un 15.00-17.00
citā laikā- iepriekš vienojoties
Daiga Bernovska Sekretāre 64123642 305
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads LV-4101 Pieņemšanas laiki:Pirmdienās: 8:00 -12:00; 13:00-18:00
Otrdienās: 8:00 -12:00; 13:00 -17:00
Trešdienās: 8:00 -12:00; 15:00 -17:00
Ceturtdienās: 8:00 -12:00; 13:00 -15:00
Piektdienās: 8:00 -13:00
Aigars Miklāvs Cēsu novada Būvvaldes vides pieejamības sabiedriskais eksperts 29194906
Dzimtsarakstu nodaļa
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Iveta Gabrāne Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 64120282
Adrese:Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Pirmdiena 10.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
Trešdiena 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Ceturtdiena 9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
Piektdiena 9.00-12.00
Edīte Vecā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 64122555
Adrese:Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Pirmdiena 10.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
Trešdiena 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Ceturtdiena 9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00
Piektdiena 9.00-12.00
Finanšu nodaļa
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Aivija Zerne Finanšu nodaļas vadītāja 64161804 214
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdiena 9.00-11.00 16.00-17.00
Inuta Merzajeva Nodokļu administratore 64122586 101
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Pirmdiena 9.00-11.00 16.00-18.00
Antra Jurševska Ekonomiste 64161805 215
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Aija Riekstiņa Ekonomiste 64161805 215
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Signe Kūlīte Galvenā grāmatvede 64161802 104
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Māra Aļļēna Galvenā grāmatveža vietniece 64161811 109
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Anda Grīsle Grāmatvede 64161816 109
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Inita Endzeliņa Grāmatvede 64123764 104
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Ina Kudrjavceva Algu grāmatvede 64161817 105
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Ruta Treimane Algu grāmatvede 64161827 105
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Inga Klētniece Grāmatvede 64161813 107
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Madara Mesle Grāmatvede 64161813 107
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Daina Smirnova Grāmatvede 64121019 107
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Ilze Koroļova Grāmatvede 105
Adrese:Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Aiva Kraukle Grāmatvede 64161812 108
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Dzintra Ozoliņa Grāmatvede 64161809 108
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Līga Bībere grāmatvede- kasiere 64161806
KASE
Pieņemšanas laiki:Pirmdien: 10.00-12.00; 13.00-18.00
Otrdien, Trešdien, Ceturtdien: 10.00-12.00; 13.00-17.00
Piektdien: 10.00-13.00
Revidents
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Biruta Kuplā Revidente 64121109 204
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Gints Gārša IT nodaļas vadītājs 64161810 005
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Jānis Kazainis Informāciju tehnoloģijas speciālists 64161810 005
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Liene Slotina-Bērziņa Informāciju tehnoloģijas speciāliste 64161810 005
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Atis Ābrams Informāciju tehnoloģijas speciālists 12
Adrese:Bērzaines iela 18, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Izglītības nodaļa
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Lolita Kokina Izglītības nodaļas vadītāja 64121009 22
Adrese:Bērzaines iela 16, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Trešdien: 16.00 - 17.00
Dzintra Kozaka Metodiķe 64121009, 2912 63 73 21
Adrese:Bērzaines iela 16, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Pirmdien: 16.00-18.00
Anda Kamzole speciāliste 64161822 9
Adrese:Bērzaines iela 16, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00 16.00-17.00
Biruta Dambīte Metodiķe 64161822 9
Adrese:Bērzaines iela 16, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Trešdien: 16.00-17.00
Zane Brente-Brantiņa Sabiedrības veselības speciāliste 6
Adrese:Bērzaines iela 16, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Trešdien: 14.00-17.00
Rasa Siliņa Sporta koordinatore 25661300
Adrese:Adrese:Bērzaines iela 16, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Trešdien: 16.00-17.00
Valdis Sviķis Dienesta viesnīcas vadītājs 26333767
Adrese:Cēsīs, Saules ielā 23 Pieņemšanas laiki: iepriekš vienojoties
Komunālā nodaļa
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Vladimirs Kalandārovs Nodaļas vadītājs 64161828, 29227611 106
Adrese:Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Pirmdien: 9.00-12.00; 15.00-18.00
Mareks Pavārs Vecākais komunālinženieris 64122377 101
Adrese:Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads
Anita Bukeja Tehniķe 64127538 102
Adrese:Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Pirmdien: 9.00-12.00; 15.00-18.00
Didzis Ozoliņš Komunālinženieris 64122377, 28368615 102
Adrese:Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Pirmdien: 9.00-12.00; 15.00-18.00
Modris Rāviņš vecākais komunālinženieris 64161803 104
Adrese:Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Pirmdien: 9.00-12.00; 15.00-18.00
Ieva Zicmane Ainavu arhitekte 64127538 104
Adrese:Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Pirmdien: 9.00-12.00; 15.00-18.00
Nekustamā īpašuma nodaļa
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Viesturs Krastiņš Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs 64161824 313
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00; 13.00-17.00
Laima Vīgrante Zemes ierīcības inženiere 64122161 302
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Pirmdien: 13.00-18.00
Trešdien: 9.00-11.00; 13.00-17.00
Aigars Ķerpe Pašvaldības īpašumu speciālists 64161825 303
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00; 13.00-17.00
Juris Amans Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris 64161826 304
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00; 15.00-17.00
Gunars Grundmanis Nekustamā īpašuma pārvaldnieks 301
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Trešdien: 9.00-11.00; 16.00-17.00
Aivars Brengmanis Mežzinis 26423320 302
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Iepriekš vienojoties
Pašvaldības policija
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Mārtiņš Jēgers Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks
Adrese:Pils ielas 12, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Apmeklētāju pieņemšana pēc pieraksta.
Ieva Rudzīte Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece 64107145
Adrese:Cēsīs, Pils ielā 12 Pieņemšanas laiki:Apmeklētāju pieņemšana pēc pieraksta.
Tija Ļvova Vecākais inspektors par saistošo noteikumu uzraudzību 64107165
Adrese:Pils ielā 12, Cēsīs, Cēsu noavdā Pieņemšanas laiki:Ceturdien: 8.00-12.00; 13:00-17.00, jeb iepriekš vienojoties
Administratīvo lietu inspektors 64107145
Adrese:PIls iela 12, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemšanas laiki:Trešdien: 8.00-12.00; 13:00-17.00, jeb iepriekš vienojoties
Kaspars Blaumanis Vecākais inspektors par saistošo noteikumu uzraudzību 64107165
Adrese:Pils iela 12, Cēsis, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:Ceturdien: 8.00-12.00; 13:00-17.00, jeb iepriekš vienojoties
Dežurants 64122735
Adrese:Pils iela 12, Cēsīs, Cēsu novadā Pieņemšanas laiki:24h diennaktī
Komunikācijas nodaļa
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Kārlis Pots Komunikācijas nodaļas vadītājs 64121677; 27885220 211
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Pirmdien: 08.30-12.00
Aleksandrs Abramovs Komunikācijas speciālists 64121677; 27882118 211
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Pirmdien: 08.30-12.00
Edīte Matuseviča Komunikācijas speciālists 64121677; 211
Adrese:Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Pieņemšanas laiki:Pirmdien: 08.30-12.00
Vaives pagasta pārvalde
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Vaives pagasta pārvalde Tālr./Fax: 64122100
Adrese:"Kaķukrogs" Vaives pagasts, Cēsu novads LV-4136 Pieņemšanas laiki:Pārvaldes darba laiks:
Pirmdiena, ceturtdiena 8.00—12.00 un 13.00-18.00
Otrdiena, trešdiena, piektdiena 8.00-13.00

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
Pirmdiena, ceturtdiena 8.00-12.00 un 13.00-18.00
Otrdiena, trešdiena, piektdiena 8.00-12.00
Valda Zaļaiskalna Vaives pagasta pārvaldes vadītāja 64122101; 29473756
Kristīne Kuzma Sekretāre 64122100; 26376980
Evija Atvara Lauku attīstības speciāliste 26687719
Līga Ieviņa Sociālais darbinieks 64123125, 64127885
Pieņemšanas laiki:Ceturtdiena 8.00-12.00
Marija Dzalbe Bāriņtiesas locekle 64123125
Pieņemšanas laiki:Pirmdiena 8.00-12.00,
ceturtdiena 14.00-18.00
Inese Gārša Bērnu ārste 26490025
Adrese:Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads Pieņemšanas laiki:pirmdiena 8.00-12.00
trešdiena 14.00-18.00
piektiena 15.00-19.00
*****
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
*****
Cēsu Centrālā bibliotēka
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Cēsu Centrālā bibliotēka 64123644
Adrese:Raunas iela 2, Cēsis, Cēsu novads LV-4101
p/a "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" Cēsu Pieaugušo izglītības centrs
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Pieaugušo izglītības centrs 64124981 ,
Adrese:Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads LV-4101
Cēsu pilsētas pansionāts
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Cēsu pilsētas pansionāts
Adrese:Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Inga Gunta Paegle Direktore 64125444 64125444, mob. 28612043 28612043
Adrese:Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Andrejs Meistars Direktora vietnieks 26537807 26537807
Adrese:Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Ināra Rutkovska Grāmatvede 64125186 64125186
Adrese:Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Sarmīte Sverņikova Sociālā darbiniece 64161830 64161830; Mob.: 29335195 29335195
Adrese:Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Iveta Dimbele Galvenā medicīnas māsa 64125841 64125841 ; mob.: 22032911 22032911
Adrese:Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Cēsu pilsētas SIA "Vinda"
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
SIA "Vinda" 64123526
Adrese:Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads LV-4101
http://www.vinda.lv/kontakti.php
Cēsu tirgus
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Cēsu tirgus 64124147 ; mob.tel. 26117224
Adrese:Valmieras iela 2, Cēsis, Cēsu novads LV-4101
Dzīvnieku kapsēta
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Dzīvieku kapsēta 64122377, 29447466
Adrese:Rīgas ielā 105, Cēsis Pieņemšanas laiki:Komunālās nodaļas komunālinženiere Anita BUKEJA
Kapu saimniecība
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Māris Vītiņš kapu pārzinis 64122659, 28656557
p/a "Sociālais dienests" SIA "Vidzemes koncertzāle"
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
SIA ,,Vidzemes koncertzāle" 64119921, Koncertzāles kases tālr: 64119922
Adrese:Raunas iela 12-1, Cēsis, Cēsu nov. LV-4101
ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā"
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Gita Šneidere projekta darba koordinatore Cēsu novada pašvaldībā 27835575 311
Adrese:Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads
Sia "Cēsu Klīnika"
Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Kabinets
Sia "Cēsu Klīnika" sekretāre tālr. 64125730; FAKSS - 64125785
Adrese:Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101
http://cesuklinika.lv


Printēt