A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2019. gads

2019.gada 13.jūnija protokols Nr.8

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 183 Par nekustamā īpašuma – Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu
2 184 Par nekustamā īpašuma –Pētera iela 27, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
3 185 Par Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
4 186 Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu
5 187 Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr. 433 “Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2019.gada investīciju plāna saskaņošanu
6 188 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2018.gada investīciju plāna izpildes apstiprināšanu
7 189 Par ilgtermiņa saistībām
8 190 Par papildus finansējuma piešķiršanu vecāku maksas atlaidei pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērniem
9 191 Par  papildus likmēm pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās no 18.06.2019.-25.07.2019.
10 192 Par atbalstu Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai izglītības programmas “Sports” īstenošanai  Cēsu 1.pamatskolā
11 193 Par atbalstu SIA “Cēsu Jaunās pamatskolas” interešu izglītības programmas “Peldētapmācība pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem” īstenošanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē
12 194 Par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.214 “Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā”
13 195 Par finansējuma kārtību Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo valsts un privātpersonu dibināto izglītības iestāžu mācību procesa nodrošināšanai
14 196 Par biedrības struktūrvienības “ZINOO RĪGA” pamatlīdzekļu izsoles rezultātu apstiprināšanu
15 197 Par finansējuma piešķiršanu
16 198 Par papildus finansējumu fakultatīvām nodarbībām sportā Cēsu Pilsētas vidusskolā
17 199 Par Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra nodošanu Priekuļu tehnikumam
18 200 Par filmas ” “Cēsu kaujas. Pagrieziena punkts Latvijas vēsturē” bezatlīdzības nodošanu neekskluzīvai lietošanai Valsts SIA „Latvijas Televīzija”
19      201 Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Vidzemes koncertzāle” Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā un 2020.gadā
20 202 Par grozījumiem 20.09.2018. Līgumā par apbūves tiesību piešķiršanu Nr.794/2018/2-7


Printēt