A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2017. gads

2017.gada 11.maija protokols Nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 116 Par Cēsu pilsētas domes 15.06.2006. lēmuma  Nr. 370 „Par zemes gabalu Lilijas iela 10 un Lilijas iela 12, Cēsīs apvienošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
2 117 Par Cēsu pilsētas pansionāta automobiļa VW CARAVELLE izsoles atzīšanu par nenotikušu un to atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
3 118 Par  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” automašīnas Opel Sintra nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
4 119 Par projekta pieteikuma “Kultūra, vēsture un arhitektūra Gaujas un laika lokos” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
5 120 Par nedzīvojamo telpu Muižas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
6 121 Par telpu nodrošināšanu Cēsu Teātra mēģinājumiem Vaives tautas namā
7 122 Par Cēsu novada domes 2017.gada 11.maija saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
8 123 Par Cēsu novada domes 2017.gada 11. maija saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „ Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā” apstiprināšanu
9 124 Par Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr.7 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā” atcelšanu
10 125 Par Cēsu novada domes 2017. gada 11. maija saistošo noteikumu Nr.13 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā” apstiprināšanu


Printēt