A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 3.novembra protokols Nr.16

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 277 Par Cēsu 1. pamatskolas Attīstības plāna 2016. – 2020. gadam  apstiprināšanu
2 278 Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes Attīstības plāna apstiprināšanu
3 279 Par deleģēšanas līgumu biedrībai “Latvijas Zinātnes centru apvienība”
4 280 Par zemes gabala Uzvaras bulvāris 22, Cēsis, Cēsu nov., daļas iznomāšanu VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
5 281 Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu
6 282 Par meliorācijas projekta tālāko virzību
7 283 Par Cēsu novada domes 2016.gada 3.novembra saistošo noteikumu Nr.20 „Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā” apstiprināšanu
8 284 Par konkursa ‘’Būve 2016’’ rezultātiem
9 285 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
10 286 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju”
11 288 Grozījumi Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā Nr. 146 „Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma apstiprināšanu”
12 289 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”
13 290 Par dalību konkursā “Par tiesībām rīkot VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādi 2017. gadā”
14 291 Par Cēsu novada Sporta padomes apstiprināšanu
15 292 Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē
16 293 Grozījumi Cēsu novada domes 19.11.2015. lēmuma Nr. 265 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”” pielikumā
17 294 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
18 295 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Alkšņu iela 9, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
19 296 Par Cēsu novada pašvaldības sadarbību ar Valmieras pilsētas un Smiltenes novada pašvaldībām pieredzes apmaiņas projekta īstenošanai


Printēt