A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 2.septembra protokols Nr.13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 225 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
2 226 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai  Emīla Dārziņa ielā 9-29, Cēsīs, Cēsu novadā
3 227 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvojamo māju īrnieku parādu
4 228 Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
5 229 Par maksas pakalpojumu kursiem Cēsu Pieaugušo izglītības centrā
6 230 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs
7 231 Par grozījumiem Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.17 ,,Par vecāku maksas noteikšanu  Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
8 232 Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada pašvaldības  izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
9 233 Par kārtības ‘”Grozījumi 23.01.2014. kārtībā Nr. 7 “Cēsu pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtība’’ apstiprināšanu 
10 234 Par pašvaldības finansējumu vispārējās izglītības iestādēm
11 235 Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām
12 236 Par dalību projektā “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
13 237 Par noteikumu “Grozījumi 09.10.2014. noteikumos Nr.44 “Par finansējuma piešķiršanu  sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām Cēsu novadā” “ apstiprināšanu
14 238 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
15 239 Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām
16 240 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”


Printēt