A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 11.augusta protokols Nr.11

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 215 Par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov.,  piespiedu sakārtošanu
2 216 Par Cēsu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pievienošanu Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas centram
3 217 Par dienesta viesnīcas pakalpojumu Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiem
4 218 Par grozījumiem Cēsu novada domes  21.07.2016. lēmumā Nr.207 “Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8. un 11. klases izglītojamajiem”
5 219 Par projektu “Don’t stress – do the EVS! “(Nestreso -  dari brīvprātīgo darbu)
6 220 Par projekta pieteikuma  „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā,” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
7 221 Par projekta pieteikuma  „Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā I kārta” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
8 222 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā
9 223 Par daudzfunkcionālā  centra „Vidzemes  mūzikas un kultūras  centrs”  darbības stratēģijas 2014-2024 gadiem aktualizāciju


Printēt