A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 21.jūlija protokols Nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 200 Par Cēsu 2.pamatskolas direktoru
2 201 Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoru
3 202 Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam  pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai  apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
4 203 Par nolikuma  ”Grozījumi Cēsu internātpamatskolas -  rehabilitācijas centra nolikumā” apstiprināšanu
5 204 Par Līvu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
6 205 Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu nov.
7 206 Par Sporta kompleksa Piebalgas iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā izmantošanu Cēsu Mākslas festivāla laikā
8 207 Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8. un 11. klases izglītojamajiem
9 208 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas virtuves telpu nomas maksas apstiprināšanu
10 209 Par nekustamā īpašuma “Rāmuļu stacija-1”, Vaives pagasts, Cēsu novads pārdošanu 
11 210 Grozījumi Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumā Nr. 245 “Par pašvaldības stipendijas un finansējumu mācību maksai”
12 211 Par nekustamo īpašumu - dzīvokļu Nr.1 un Nr.6, Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
13 212 Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu nov. nomas tiesību  izsoles rezultātu apstiprināšanu
14 213 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
15 214 Par metu konkursa „Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde” žūrijas komisiju


Printēt