A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2016. gads

2016.gada 10.maija protokols Nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 144 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu nov.,  sastāvā esošas ēkas  ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3205 003 sakārtošanu
2 145 Par iesnieguma izskatīšanu
3 146 Grozījumi Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmumā Nr. 215 “Par pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas un izbūves prioritāšu saraksta apstiprināšanu Cēsu pilsētā”
4 147 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
5 148 Par projekta pieteikuma „Skatuves aprīkojuma iegāde Vaives tautas namam ” iesniegšanu biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” un  LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
6 149 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
7 150 Par Cēsu novada domes 2016.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.14 „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru” apstiprināšanu
8 151 Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu
9 152 Par projekta pieteikuma  „ Cēsu pilsētas Pastariņa  sākumskolas  ēkas atjaunošana par zema  enerģijas  patēriņa  ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā””  iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
10 153 Par Cēsu novada domes 2016.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
11 154 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu


Printēt