A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 10.decembra protokols Nr.18

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 286 Grozījumi Cēsu novada domes 19.02.2015. lēmumā Nr.55 „Par zemes gabalu Lielā Kalēju ielā 5, Lielā Skolas ielā 6, Pils ielā 1, Rīgas ielā 7 un Šaurā ielā, Cēsīs, Cēsu nov., daļu nomu
2 287 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 42-1, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
3 288 Par Cēsu novada domes 2015.gada 10.decembra saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Cēsu novada domes 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi’’’’ apstiprināšanu
4 289 Par  Pilsētu mēru pakta parakstīšanu
5 290 Par  dzīvokļu īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā
6 291 Par dalību projekta „Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošanu” īstenošanā 2016.gadā
7 292 Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
8 293 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu
9 294 Grozījumi Cēsu novada domes 29.08.2013. lēmumā Nr. 326 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu starpnovadu arodbiedrību organizācijai”
10 295 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr. 266 „Par nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” Cēsīs, Rīgas ielā 23”
11 296 Par nedzīvojamas ēkas (šķūnis) demontāžu Palasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā
12 297 Grozījumi Cēsu novada domes 14.05.2015. lēmumā Nr. 117 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā izglītības iestādēm”
13 298 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu novads nodošanu pārvaldīšanā Cēsu Centrālajai bibliotēkai
14 299 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā
15 300 Par Cēsu novada pašvaldības  līdzfinansējumu  programmas “ Skolas piens” īstenošanai
16 301 #Par noteikumu “Grozījumi 08.10.2015. noteikumos Nr.36 “Par komandējumiem un darba braucieniem”” apstiprināšanu
17 302 Par pārvaldes uzdevuma nodošanu
18 303 Par finansējuma piešķiršanu
19 304 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu


Printēt