A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2015. gads

2015.gada 23.aprīļa protokols Nr.5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 91 Par nolikuma „Grozījumi nolikumā “”Dari Cēsīm” konkursa nolikums”” apstiprināšanu
2 92 Par nolikuma „Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā” apstiprināšanu
3 93 Par sabiedriskās apspriešanas „Par aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā” rezultātiem
4 94 Par Cēsu novada domes 23.04.2015.saistošo noteikumu Nr.5  „Par aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā” apstiprināšanu
5 95 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu pārvaldīšanā pirmsskolas izglītības iestādēm
6 96 Par Cēsu 2. pamatskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu Latvijas Baptistu draudžu savienības VIII Dziesmu svētkiem
7 97 Par nolikuma „Grozījumi 26.06.2014. nolikumā  Nr. 29 „Par Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība”” apstiprināšanu
8 98 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
9 99 Par Cēsu novada pašvaldības 2014. gada pārskata apstiprināšanu
10 100 Par Cēsu pilsētas pansionāta 2014. gada pārskata apstiprināšanu
11 101 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „ Sociālais dienests” 2014. gada pārskata apstiprināšanu
12 102 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 2014. gada pārskata apstiprināšanu
13 103 Par Cēsu Profesionālās vidusskolas 2014. gada pārskata apstiprināšanu
14 104 Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra 2014. gada pārskata apstiprināšanu
15 105 Par „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pašvaldības aģentūras 2014. gada pārskata apstiprināšanu
16 106 Par Cēsu novada pašvaldības konsolidētā 2014. gada pārskata apstiprināšanu
17 107 Grozījumi Cēsu novada domes 19.02.2015. sēdes lēmumā Nr.63 „Par komunālā pakalpojuma ūdenssaimniecības nozarē organizēšanu Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu un Rīdzenes ciemos”
18 108 Par Cēsu pilsētas SIA ,,VINDA” sagatavotā ,,Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas ” Tehniski ekonomiskā pamatojuma saskaņošanu  
19 109 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
20 110 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības speciālajā budžetā
21 111 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju”
22 112 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
23 113 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’


Printēt