A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 28.novembra ārkārtas domes sēdes protokols Nr.21

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 504 Par grozījumiem Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģijā 2010. - 2015. gadam
2 505 Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centram”
3 506 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu


Printēt