A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 8. augusta protokols Nr.13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1304 Grozījumi Cēsu novada domes 14.06.2013. sēdes lēmumā Nr. 238  “Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”
2305 Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju
3306 Par zemes ierīcības projekta Dārza iela 12, Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
4307 Par zemes ierīcības projekta Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu
5308 Par adreses un nosaukuma „Mežiņi ” Vaives pagastā, Cēsu novadā, maiņu
6309 Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
7310 Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu skolēniem un ģimnāzistiem
8311 Par sadarbību Cēsu 2. vidusskolas izglītības programmu realizēšanā
9312 Par biznesa ideju konkursa skolēniem nolikumu apstiprināšanu
10313 Par  maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā
11314 Par nomas maksas neiekasēšanu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā
12315 Par zemes gabala Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
13316 Par papildus finansējuma piešķiršanu  dzīvokļa Lapsu ielā 28 - 18, Cēsīs, Cēsu novadā, logu nomaiņai
14317 Par Cēsu novada domes 31.12.2010.lēmuma Nr.810„ Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu
15318 Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos


Printēt