A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 27. jūnija protokols Nr.10

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 239 Par  pasākuma  „Cēsu Mākslas festivāls  2013”  organizēšanu
2 240 Par Dzīvokļu komisiju
3241 Par zemes ierīcības projekta Dārzniecības ielā 12 un Vaļņu ielā 27A, Cēsīs,
4 242 Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai  „Jaunlejas Pūkšeri” Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu
5 243 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Daudzfunkcionālā centra „ Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” īstenošanai
6 244 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Daudzfunkcionālā centra „ Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” īstenošanai
7 245 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas - rekonstrukcija” īstenošanai
8 246 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana” īstenošanai
9 247 Par grozījumiem Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumā Nr.385 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”
10 248 Par Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2013. gada 26.jūlija līdz 2013.gada 30.augustam
11 249 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu, tirdzniecības nodevas iekasēšanu un publisko pasākumu organizēšanu Cēsu pilsētas svētku laikā 2013. gada 27.jūlijā
12 250 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”
13 251 Par Administratīvo komisiju
14 252 Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju
15 253 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 30 „Par Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisiju”
16 254 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
17 255 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”
18 256 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju”
19 257 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 33 „Par pārstāvja deleģēšanu apvienotajā novadu civilās aizsardzības komisijā”
20 258 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 17 „Par SIA „Cēsu Tirgus””
21 259 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 19 „Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda””
22 260 Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr. 439 „Par SIA „Cēsu klīnika” dibināšanu”
23 261 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 20 „Par SIA „Cēsu olimpiskais centrs””
24 262 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 28 „Par Simbolikas komisiju”
25 263 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 47 „Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju”
26 264 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”
27 265 Grozījumi Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr. 411 „Par Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju”
28 266 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
29 267 Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 490 „Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20…””
30 268 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
31 269 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”
32 270 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 42 „Par konkursa „Būve 20…” komisijas apstiprināšanu”
33 271 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”
34 272 Par publiskā pasākuma organizēšanu 2013. gada 13.jūlijā
35 273 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem


Printēt