A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013.gada 4.aprīļa protokols Nr. 5

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 132 Par grozījumiem Cēsu novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.65 „Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”
2 133 Par atkritumu apsaimniekošanas jomas Cēsu novada pašvaldībā nozīmīguma izvērtēšanu
3 134 Par atteikumu nodot atsavināšanai zemes gabalu  Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov.
4 135 Par grozījumu neveikšanu Cēsu pilsētas domes 22.02.1996. lēmumā Nr.63 „Par gruntsgabala Cēsīs, L.Paegles ielā 10 sadalīšanu” Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
5 136 Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
6137 Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu iela 7, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
7 138 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
8 139 Par Cēsu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma un inženierbūves  Zīļu ielā 10, Cēsīs,  Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
9 140 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
10 141 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarināšanu
11 142 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta   - cirsmas  - nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
12 143 Par Vaives Tautas nama telpu nomu
13 144 Par projekta iesnieguma „Jaunaudžu kopšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajos mežos” iesniegšanu LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē
14 145 Par sadarbības līguma parakstīšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā
15 146 Par noteikumu „Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība” apstiprināšanu
16 147 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
17 148 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu


Printēt