A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2013. gads

2013. gada 3. janvāra protokols Nr. 1

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 1 Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2013.gada 18.jūnija līdz 2013.gada 30.augustam
2 2 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par publisko pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”
3 3 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā’’ apstiprināšanu
4 4 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2  „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu
5 5 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai
6 6 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
7 7 Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru mēnešalgām
8 8 Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu
9 9 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu
10 10 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu
11 11 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
12 12 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam
13 13 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību apstiprināšanu
14 14 Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas saimniecisko darbinieku amata vienību apstiprināšanu
15 15 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” apstiprināšanu
16 16 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Cēsu novada domes 2010.gada 26.augusta Saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” apstiprināšanu
17 18 Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261 „Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”


Printēt