A  A  A
Lapas karte


Vai esi lejupielādējis mobilo lietotni "Cēsis 8911"?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 11.augusta protokols Nr. 17

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1427 Par zemes ierīcības projekta Palmu ielā 5 un Jāņa Poruka ielā 47, Cēsīs, Cēsu novadā,apstiprināšanu


Printēt