A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 14.jūlija protokols Nr. 14

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 395 Par būvniecības ieceres par apbūvi Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā publiskās apspriešanas rezultātiem
2 396 Par konkursa„Par palīgceltnes – šķūņa telpu Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” rezultātu apstiprināšanu


Printēt