A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 7.jūlija protokols Nr. 13

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 375 Par balkonu sakārtošanu ēkai Rīgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā
2 376 Grozījumi  Cēsu novada domes 09.12.2010. Cēsu novada domes lēmumā Nr.771 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Cēsu novada Vaives pagastā”
3 377 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”
4378 Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 43, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu
5379 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījuma tiesību izbeigšanu „Rāmuļu skola” dzīvoklim Nr. 2 un telpu  statusa maiņu
6380 Par Cēsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas reglamenta apstiprināšanu
7 381 Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”
8 382 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes amata vienībām  
9 383 Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā  
10 384 Par ziedojuma pieņemšanu dzīvnieku patversmei
11 385 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”   
12386 Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
13387 Par SIA „ Cēsu siltumtīkli” norēķiniem par nomas maksu
14 388 GrozījumiCēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr. 311 „Par maksas pakalpojumu noteikšanu nometnes organizēšanai Rāmuļu pamatskolā”
15 389 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu olimpiskais centrs”
16 390 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr.944 „Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsīs nomu”
17 391 Par  Cēsu novada pašvaldības bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu
18392 Par Cēsu 2.vidusskolas direktora apstiprināšanu  
19 393 Par Cēsu 2.vidusskolas direktores mēnešalgu  
20 394 Par ziedojumu mērķa noteikšanu


Printēt