A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 5.maija protokols Nr. 9

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 263 Par A.Ābelītes 17.01.2011. sūdzību „Pirmstiesas pretenzija par iestādes faktisko rīcību”
2 264 Par nedzīvojamās telpas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā , nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
3 265 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – Lielā Līvu ielā 1 – 8, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu
4 266 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma apstiprināšanu  
5 267 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” stratēģijas apstiprināšanu  
6 268 Par adrešu piešķiršanu Vārnu ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov.
7 269 Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010. lēmumā Nr. 93 „Par apbūvēta zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā, cenas un pirkuma līguma apstiprināšanu”
8 270 Par palīgceltnes – garāžas demontāžu Rīgas ielā 73, Cēsīs, Cēsu novadā
9271 Par krustmātes iecelšanu kuģim „Cēsis”  
10 272 Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009.Saistošajos noteikumos  Nr. 3 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtību Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas vecuma bērnu grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas””  
11273 Grozījumi Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumā nr. 179 „ Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu”
12 274 Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr. 76 „Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseina maksas pakalpojumu noteikšanu”
13275 Par Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģijas  izstrādi
14 276 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
15277 Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.9 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”  
16278 Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta
17 279 Par piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu Raiņa ielā 33, Cēsīs, Cēsu nov.
18280 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr. 197 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu”
19 281 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 10.04.2003. lēmumā „Par nomas līguma apstiprināšanu ar SIA „Datoru Tehnoloģijas Centrs” Rīgas ielā 7, Cēsīs”
20 282 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
21 283 Par atteikumu piešķirt politiski represētās personas statusu
22 284 Par Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmuma Nr.27 atzīšanu par spēku zaudējušu
23 285 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 2011. gada maija mēneša pasākumos Cēsīs
24 286 Par delegātu izvirzīšanu dalībai  Latvijas Pašvaldību Savienības 22.kongresā


Printēt