A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 24.marta protokols Nr.6

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 169 Par patvaļīgu būvniecību Lielā Kalēju ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
2 170 Par  būvniecību  nekustamajā īpašumā ‘’Veclejas Pūkšeri’’, Vaives pagasts, Cēsu nov.
3 171 Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
4 172 Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
5173 Par Cēsu novada Teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu
6174 Par Cēsu novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu
7 175 Par nekustamā īpašuma Palmu iela, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā kāCēsu novada pašvaldības īpašumu
8 176 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Mazā Lenču ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov.
9 177 Par jauna zemes gabala izveidošanu no zemes gabala  Palasta ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., daļas  
10 178 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr.944 „Par zemesgabala Rūpniecības ielā 18, Cēsīs daļas un zemesgabala Bumbieru iela, Cēsīs nomu”
11 179 Par nepieciešamo automašīnu stāvvietu aprēķina nosacījumu apstiprināšanu MAXIMA XX tirdzniecības kompleksa  jaunbūvei Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā
12180 Par zemes gabalu  Palmu ielā 1 un Palmu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novads,   apvienošanu
13181 Par Indriķa ielai pieguļošo zemes gabalu apvienošanu
14 182 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
15 183 Grozījumi Cēsu novada domes 12.11.2009. lēmumā Nr. 370 „ Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
16 184 Grozījumi 20.12.2006. pirkuma līgumā
17 185 Grozījumi 20.12.2006. līgumā par privatizācijas objekta ieķīlāšanu
18 186 Par zemes gabala Gaujas iela 68/68A, Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
19 187 Par zemes gabala Līgatnes iela 83, Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
20 188 Par zemes gabala Līgatnes iela 85 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
21 189 Par zemes gabala Pētera iela 91 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
22 190 Par zemes gabala Pētera iela 93 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
23 192 Par zemes gabala Rīgas iela 104 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
24 193 Par zemes gabala Rīgas iela 108 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
25 194 Par zemes gabala Rīgas iela 115 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
26 195 Par zemes gabala „Amati”, Meijermuiža, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
27 197 Par zemes gabala „Kauliņi” Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
28 198 Par zemes gabala „Kauliņi 10”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
29 199 Par zemes gabala „Kauliņi 11”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
30 200 Par zemes gabala „Kauliņi 12”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
31 201 Par zemes gabala „Straumēni”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
32 202 Par zemes gabala „Jaunvimbas”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
33 203 Par zemes gabala „Vairogi”, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
34 204 Par zemes gabala „Lejiņas”, Meijermuiža, Drabešu pag., Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
35 206 Par ziedojumu pieņemšanu Cēsu dzīvnieku patversmei
36 207 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu pilsētas pansionātam
37 208 Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību
38209 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz kopīpašuma Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, 15/30 domājamām daļām
39 210 Informācija par Cēsu novada pašvaldības debitoru parādiem uz 01.03.2011.
40 211 Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi  Jāņa Poruka ielā 19,Cēsīs, Cēsu novadā
41 212 Par projekta pieteikumu  VARAM  „ Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs„
42 213 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu 1.pamatskolai  


Printēt