A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2011. gads

2011.gada 17.februāra protokols Nr.4

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 105 Par zemes gabalu Līgatnes iela 44, Cēsis, Cēsu nov. un Līgatnes iela 40, Cēsis, Cēsu nov.,daļu maiņu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
2106 Par zemes gabalu Cīrulīšu iela 49, Cēsis, Cēsu nov. un Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov., daļu maiņu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
3107 Par zemes gabala Aveņu iela 35 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
4 108 Par zemes gabala Cīrulīšu iela 20 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
5 109 Par zemes gabala Lauku iela 28 , Cēsis, Cēsu nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
6 110 Par zemes gabala „Vecvimbas”, Drabešu pagasts, Amatas nov., daļas atpirkšanu Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas – rekonstrukcija” īstenošanai
7 111 Par atļauju Cēsu Pieaugušo izglītības centram piešķirt priekšfinansējumu  biedrībai  „Cēsu Pensionāri” projekta realizācijai
8 112 Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2. kārtai”
9 113 Par nekustamā īpašuma Līgatnes iela, Cēsis, Cēsu nov., sadalīšanu


Printēt