A  A  A
Lapas karte


Vai esi lejupielādējis mobilo lietotni "Cēsis 8911"?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 25.novembra protokols Nr.21

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 737 Par papildus finansējuma piešķiršanu sociālās dzīvojamās mājas Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, renovācijai  


Printēt