A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 812" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2010. gads

2010.gada 11/novembra protokols Nr. 19

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 665 Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz kopīpašuma Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, 7/30 domājamām daļām


Printēt